Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Odbudowa po pandemii i refleksja nad przyszłością Europy priorytetami słoweńskiej prezydencji w UE

2021-07-09 11:00 przez Damian Wiśniewski

Rotacyjna prezydencja

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują trójkami. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa trzech państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program.

Obecna grupa składa się z Niemiec, Portugalii i Słowenii.

Prezydencja słoweńska w Radzie UE: 1 lipca – 31 grudnia 2021

Priorytety prezydencji słoweńskiej wynikają z jej motta: „Wspólna. Odporna. Europa”.

Program prezydencji skupia się wokół 4 tematów:

  • odbudowa, odporność i strategiczna autonomia UE
  • refleksja nad przyszłością Europy
  • europejski styl życia, praworządność i europejskie wartości
  • większe bezpieczeństwo i stabilność w europejskim sąsiedztwie.

Prezydencja słoweńska w Radzie UE będzie aktywnie przyczyniać się do wzmocnienia odporności UE na kryzysy zdrowotne, gospodarcze, energetyczne, klimatyczne i cyberprzestrzenne. Kluczem do tego będą współpraca, wzajemne wsparcie i solidarne działanie na rzecz dobra każdego obywatela UE.

Zadania prezydencji

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma 2 główne zadania:

  1. Planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady i jej organów przygotowawczych

Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych składach (z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo szczegółowymi sprawami.

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo i by przestrzegane były regulamin Rady i jej metody pracy.

Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju.

  1. Reprezentowanie Rady w stosunkach z innymi instytucjami UE

Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.

Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:

  • przewodniczącym Rady Europejskiej
  • wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w zastępstwie wysokiego przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub przewodniczenie tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową.

Więcej informacji

 

Źródło

Rada UE