Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ochrona handlu UE w 2022 r.: obrona przemysłu UE i ochrona miejsc pracy

2023-09-11 3:09 przez Beata Skowrońska

Przyjęte sprawozdanie z działań UE w zakresie ochrony handlu za 2022 r. pokazuje, że Komisja Europejska w 2022 r. nadal aktywnie i asertywnie broniła producentów unijnych przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, solidnie stosując przepisy i zapewniając skuteczność środków. Komisja podjęła również działania, aby zapewnić prawidłowe stosowanie przez państwa trzecie przepisów ochrony handlu, odnosząc pewne sukcesy w zapewnianiu producentom unijnym stałego dostępu do rynków eksportowych. Do końca 2022 r. wprowadzono około 177 środków, z czego prawie jedna piąta dotyczy praktyk obchodzenia środków.

Najwięcej unijnych środków ochrony handlu dotyczy przywozu z Chin, Rosji, Indii, Korei i USA. Dzięki unijnym środkom obronnym chronionych jest prawie pół miliona miejsc pracy w UE w sektorach takich jak stal, aluminium, chemikalia i ceramika. Dumpingowy i subsydiowany przywóz z Chin pozostaje największym wyzwaniem powodującym szkody dla europejskiego przemysłu wytwórczego.

Monitorowanie i egzekwowanie w celu zapewnienia skuteczności

Aby zapewnić skuteczność unijnych instrumentów ochrony handlu, konieczne jest monitorowanie przyjętych środków i podejmowanie odpowiednich działań zapobiegających obchodzeniu przepisów. W 2022 r. wszystkie rozporządzenia nakładające ostateczne środki zawierały klauzule monitorujące, aby zminimalizować ryzyko obejścia przepisów.

W 2022 r. Komisja wszczęła dwa dochodzenia w sprawie obejścia ceł i jedno dochodzenie w sprawie absorpcji, aby zbadać domniemane działania eksporterów mające na celu unikanie ceł i podważanie ich skuteczności.

Obrona handlu i agresywna wojna Rosji przeciwko Ukrainie

W następstwie niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji militarnej Rosji na Ukrainę UE zawiesiła cła przywozowe na cały ukraiński wywóz do UE, co obejmuje zawieszenie pobierania wszelkich unijnych środków ochrony handlu obowiązujących w odniesieniu do przywozu z Ukrainy (w szczególności płaskich wyrobów walcowanych na gorąco z żelaza , stal niestopowa lub inna stal stopowa oraz niektóre rury i przewody bez szwu).

Unijny środek ochronny dotyczący stali został zawieszony w odniesieniu do importu z Ukrainy.

Jeżeli chodzi o środki antydumpingowe nałożone na przywóz z Rosji i Białorusi objęty środkami ograniczającymi (sankcjami), Komisja utrzymała środki ochrony handlu, nawet w odniesieniu do produktów objętych sankcjami. Aspekt ten nie zmienił ustaleń dochodzeń, które wykazały istnienie wyrządzających szkodę nieuczciwych praktyk handlowych przez Rosję i Białoruś. Unijne kontyngenty na zabezpieczenia stali przyznane wcześniej Rosji i Białorusi zostały ponownie przydzielone innym krajom eksportującym proporcjonalnie do ich udziału w całkowitym imporcie w 2021 r., zapewniając zaspokojenie potrzeb użytkowników stali w UE.

Więcej informacji

Sprawozdanie roczne dotyczące ochrony handlu za 2022 r.

Dokument roboczy służb Komisji na rok 2022

Polityka ochrony handlu UE

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujawi Pomorza