Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nowe zasady współpracy grup ekspertów z Komisją Europejską

2016-05-31 6:32 przez Beata Skowrońska

Grupy ekspertów, działające w charakterze doradczym i zapewniające zewnętrzną wiedzę specjalistyczną Komisji Europejskiej, będą z nią współpracować na nowych zasadach.

Blisko 800 grup eksperckich

We wszystkich obszarach polityk europejskich KE doradza obecnie blisko 800 grup eksperckich.

Przy opracowywaniu przepisów i strategii politycznych potrzebujemy wsparcia ekspertów zewnętrznych. Obywatele mają prawo oczekiwać, że proces ten będzie przebiegać w przejrzysty i wyważony sposób.Dzięki przyjętym środkom Komisja będzie mogła liczyć na rzetelną wiedzę specjalistyczną, unikając przy tym ryzyka konfliktu interesów. Opinia publiczna zyska zaś możliwość rozliczenia jej z tego. Ta decyzja jest wynikiem owocnych konsultacji z posłami do Parlamentu Europejskiego, Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy pełnią kluczową rolę w zapewnianiu przejrzystego procesu decyzyjnego w UE. To kolejny krok, który zmienia sposób działania Brukseli .

Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji.

Przyjęte zmiany

Decyzja KE oznacza wprowadzenie jednolitego zbioru zasad mających na celu wprowadzenie bardziej przejrzystej i wyważonej reprezentacji interesów w procesie kształtowania polityk, zapobieganie konfliktom interesów oraz zapewnienie odpowiedniego składu grup eksperckich. Wprowadzone zmiany zagwarantują odpowiedni poziom przejrzystości prac grup, udostępniania informacji z ich posiedzeń, dokumentacji oraz opinii. Zaktualizowany zostanie również rejestr grup ekspertów.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Strona Komisji Europejskiej.