Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nowe Międzyregionalne Inwestycje Innowacyjne (I3) Rozpoczęły się nabory!

2023-05-24 7:49 przez Beata Skowrońska

17 maja 2023 r. Komisja Europejska ogłosiła dwa nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu międzyregionalnych inwestycji w innowacje (I3) z budżetem w wysokości 62 mln EUR. Zaproszenia te są otwarte dla konsorcjów składających się z wnioskodawców z organizacji prywatnych (małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów), instytucji publicznych i środowisk akademickich (uniwersytety, organizacje badawcze).

Instrument I3 ma na celu wspieranie współpracy międzyregionalnej. Jest skierowany do konsorcjów podmiotów innowacyjnych, promujących skoordynowane inwestycje w celu wzmocnienia istniejących lub nowych łańcuchów wartości. Koncentruje się na doprowadzeniu innowacji do dojrzałego poziomu, gotowego do komercjalizacji i zwiększenia skali, ze szczególnym celem rozwoju nowych łańcuchów wartości w mniej rozwiniętych regionach i zintegrowania ich z szerszymi łańcuchami wartości UE.

Konsorcja ubiegające się o zaproszenia I3 muszą składać się z co najmniej trzech do pięciu niezależnych podmiotów prawnych z różnych regionów, ze szczególnym naciskiem na aktywne zaangażowanie i zaspokajanie potrzeb uczestników z regionów słabiej rozwiniętych.

Priorytety tematyczne dla zaproszeń I3 Instrument

Zaproszenia traktują priorytetowo obszary tematyczne dotyczące transformacji cyfrowej, transformacji ekologicznej i inteligentnej produkcji, dostosowane do palących wyzwań określonych w nowym europejskim programie innowacji, takich jak zwiększenie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, poprawa opieki zdrowotnej i osiągnięcie obiegu zamkniętego.

W ramach transformacji cyfrowej inwestycje powinny tworzyć innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla przedsiębiorstw, administracji publicznej i opieki zdrowotnej.

W ramach zielonej transformacji wsparcie skierowane jest do  innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań w łańcuchach wartości, zielonych technologiach, przemyśle, transporcie i mobilności, systemach żywnościowych, rolnictwie, czystej energii i ograniczaniu zanieczyszczeń.

Inteligentna produkcja koncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach dla produktów, procesów i usług, które wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym i przejście na produkcję bardziej zrównoważoną środowiskowo.

Współpraca ze społecznością inteligentnych specjalizacji

Aby zaangażować się w różne istniejące partnerstwa tematyczne, wspierać dzielenie się wiedzą i synergie oraz wzmacniać wpływ międzyregionalnych projektów innowacyjnych, zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w szerszą społeczność za pośrednictwem Komisji ds. Społeczności Praktyk ds. Inteligentnej Specjalizacji i jej partnerstw.

Więcej informacji

Nabór wniosków trwa od 17 maja do 17 października 2023 r.

Internetowa sesja informacyjna dla potencjalnych wnioskodawców zaplanowana jest na 25 maja w godzinach 09:30-12:00.

Rejestracja na sesję informacyjną jest otwarta na tej stronie.

Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza