Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nowa usługa finansowania kaskadowego dostępna w portalu Komisji Europejskiej Funding & Tenders

2022-04-26 11:42 przez Damian Wiśniewski

W portalu Komisji Europejskiej Funding & Tennders służącym do publikowania konkursów i składania wniosków dostępna jest nowa usługa, która pomaga  znaleźć i zebrać wszystkie możliwości kaskadowego finansowania ze wszystkich projektów UE.
Finansowanie kaskadowe, znane również jako wsparcie finansowe dla stron trzecich (FSTP), to mechanizm Komisji służący do dystrybucji środków publicznych w celu pomocy beneficjentom, takim jak przedsiębiorstwa typu start-up, scale-up, MŚP i/lub spółki o średniej kapitalizacji, we wdrażaniu lub rozwój innowacji cyfrowych.

Wszystkie konkursy ”kaskadowe” staną się  dostępne na standardowej stronie możliwości finansowania, zapewniając w ten sposób znacznie lepszą widoczność.

Źródło

ERRIN

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza