Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Mobilność sprzyja studentom

2017-02-01 2:04 przez Beata Skowrońska

Raport „Mobility Scoreboard: Higher Education Background” dostarcza dowodów na pozytywne skutki upowszechnienia mobilności wśród studentów w Europie.

Raport Eurydice

Sieć Euridice dostarczyła na zlecenie Komisji Europejskiej raport dotyczący europejskiej mobilności studenckiej. Wynika z niego jednoznacznie, że upowszechnianie i ułatwianie wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne wpływa pozytywnie na ich rozwój, zarówno w sferze społecznej, jak i akademickiej, stanowiąc czynnik ułatwiający późniejsze znalezienie pracy. Autorzy podkreślają, że mobilność służy również umiędzynarodowieniu ośrodków naukowych i podnoszeniu ich oferty edukacyjnej.

Wskaźniki wpływu mobilności

Raport zawiera sześć wskaźników w pięciu następujących obszarach tematycznych:

  • dostęp do informacji i poradnictwo,
  • przygotowanie językowe,
  • kontynuacja pomocy materialnej i kredytów studenckich podczas studiów zagranicznych,
  • wsparcie dla studentów ze środowisk defaworyzowanych,
  • uznawalność efektów kształcenia i kwalifikacji.

Więcej

Raport można znaleźć na stronie www.

Źródło: eurydice.org.pl