Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ku Europie przyjaznej osobom starszym.

2016-11-30 10:16 przez Beata Skowrońska

Europa się starzeje. Ludzie w wieku powyżej 50 lat reprezentują dzisiaj około 37 % populacji europejskiej tj. 190 milionów obywateli. Eurostat przewiduje, że ilość osób powyżej sześćdziesiątki wzrośnie o około 2 miliony w ciągu dekady, podczas gdy liczba osób pracujących zmniejsza się z roku na rok. Zwiększy się również liczba seniorów po 80 roku życia, którzy najczęściej potrzebują wsparcia. Jednocześnie coraz niej ludzi młodych będzie w stanie zapewnić instytucjonalną i pozainstytucjonalną opiekę.

Polepszenie jakości życia osób starszych

Organizacja Towards Age Friendly Europe: Covenant on Demographic Change dąży do znalezienia trwałych rozwiązań, które polepszą życie starszych ludzi w Europie. Ma ono na celu zebranie wszelkich władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych zainteresowanych stron, które zobowiązują się do współpracy i wdrażania rozwiązań w celu wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się.

Promowanie środowisk przyjaznych osobom starszym stanowi główny cel Porozumienia w Sprawie Zmian Demograficznych.

Więcej

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Link otwiera się w nowej karcie http://agefriendlyeurope.org/