Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konsensus europejski w sprawie rozwoju

2017-06-08 12:15 przez Beata Skowrońska

Państwa Członkowskie UE podpisały strategiczny plan pn. „Konsensus europejski w sprawie rozwoju”. Agenda stanowi wspólną wizję przeciwdziałania ubóstwu i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Strony porozumienia

Porozumienie podpisane podczas Europejskich Dni Rozwoju stanowi wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji oraz Państw Członkowskich.

Treść

Konsensu ustanawia kompleksowe ramy na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i stanowi rozwinięcie „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Głownym celem działań UE ma być eliminowanie ubóstwa w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Dokument opiera się na podjęciu przez UE zobowiązań w trzech dziedzinach :

  • silnym powiązaniu zagadnień dot. rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa, pomocy humanitarnej, migracji, środowiska i klimatu, młodzieży, demokracji, praworządności.
  • połączeniu tradycyjnej pomocy rozwojowej z innymi zasobami (innowacyjne formy finansowania, wykorzystanie sektora prywatnego, środków krajowych).
  • zindywidualizowanych umowach partnerstwa (z sektorem NGO, sektorem prywatnym, innymi krajami członkowskimi).

Więcej

Więcej informacji znajduje się na stronie Link otwiera się w nowej karcie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie http://ec.europa.eu