Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs dotyczący pionierskich projektów w zakresie zielonych technologii

2022-02-15 2:47 przez Beata Skowrońska

Breakthrough Energy Catalyst prowadzi nabór projektów technologii klimatycznych skoncentrowanych na celu osiągnięcia zerowej emisji netto. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 13 maja 2022 r.

2 listopada 2021 r. na COP-26 ogłoszono partnerstwo EU-Catalyst między Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i koalicją prywatnych inwestorów Breakthrough Energy. To innowacyjne partnerstwo ma na celu wspieranie technologii klimatycznych w celu przyspieszenia zielonej transformacji.

EU-Catalyst łączy sektor publiczny i prywatny w celu inwestowania w projekty demonstracyjne na dużą skalę. Zarówno Europejski Bank Inwestycyjny, jak i Breakthrough Energy Catalyst zapewnią równoważne kwoty grantów i pożyczek w ramach projektów. Breakthrough Energy Catalyst wykorzysta w równym stopniu kapitał prywatny i fundusze filantropijne oraz zmobilizuje partnerów do inwestowania w projekty i/lub zakupu powstałych produktów ekologicznych.

Partnerstwo zmobilizuje 1 mld USD (około 820 mln euro) w latach 2022-2026, aby przyspieszyć wdrażanie i komercjalizację innowacyjnych technologii, które pomogą zrealizować ambicje Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnąć europejskie cele klimatyczne do 2030 r. oraz neutralność klimatyczną do 2050 r. Wkład finansowy UE będzie pochodził z programu Horyzont Europa i funduszu innowacyjnego w ramach produktu InvestEU Green Transition wdrażanego przez EBI. Program Breakthrough Energy Catalyst  w partnerstwie EU-Catalyst będzie wspierać technologie zlokalizowane w Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii, dążące do osiągnięcia zerowej emisji netto.

O finansowanie można ubiegać się w czterech obszarach, ograniczających emisje w sektorach trudnych do dekarbonizacji:

  • czysty wodór,
  • bezpośredni wychwyt z powietrza (z wyłączeniem sadzenia drzew lub roślin),
  • zrównoważone paliwo lotnicze,
  • długotrwałe przechowywanie energii (z wyłączeniem niezależnych akumulatorów litowo-jonowych oraz duży hydrosystemów pompowych).

Zgłaszane technologie powinny być przetestowane i walidowane, uprzednio demonstrowane lub testowane przez strony trzecie, oczekiwane TRL >=5 w skali 1-11. Kryteria oceny obejmują pięć kategorii: wpływ, poziom zaawanasowana, finansowanie, komercjalizację oraz aspekty techniczne.

Więcej informacji

EU Request for Proposals (breakthroughenergy.org)

25 stycznia 2022 odbyło się webinarium informacyjne przedstawiające konkurs, jego harmonogram i proces oceny. Nagranie webinarium można uzyskać po rejestracji w formularzu.

Więcej informacji można uzyskać mailowo kontaktując się z CatalystEU@breakthroughenergy.org lub ekspertem KPK Aleksandrą Miłobędzką aleksandra.milobedzka@ncbr.gov.pl.

Więcej na ten temat na stronie KE.

Źródło

KPK