Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komisja wspiera zrównoważony wzrost gospodarczy

2021-03-08 2:24 przez Damian Wiśniewski

Komisja zatwierdziła 3 marca 2021 226 projektów we wszystkich 27 państwach członkowskich, które to projekty pomogą państwom członkowskim w opracowaniu i wdrożeniu krajowych reform mających na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego. Wsparcie to jest realizowane w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego, a jego łączny budżet na 2021 r. – na promowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej – będzie opiewać na 102,6 mln euro.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: „Reformy są niezbędne do poprawy otoczenia dla przedsiębiorstw, wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej, wzmocnienia systemów społecznych i edukacyjnych oraz ogólnego zwiększenia odporności państw członkowskich i zainteresowanych stron w obliczu trudnych wyzwań i kryzysów światowych. Instrument Wsparcia Technicznego jest potężnym narzędziem, które jest w stanie umożliwić państwom członkowskim przeprowadzenie reform, jakich potrzebują, aby zapewnić trwały wzrost gospodarczy”.

Instrument Wsparcia Technicznego jest głównym instrumentem Komisji zapewniającym reformom w UE wsparcie techniczne. Jest on częścią Link otwiera się w nowej karcie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 oraz Link otwiera się w nowej karcie planu odbudowy dla Europy. Opiera się on na sukcesie poprzedniego programu wspierania reform strukturalnych, który od 2017 r. objął ponad 1 000 projektów z zakresu wsparcia technicznego we wszystkich państwach członkowskich.

Reformy kwalifikujące się do wsparcia w ramach instrumentu dotyczą między innymi administracji publicznej, sprawowania rządów, polityki podatkowej, otoczenia biznesowego, sektora finansowego, rynku pracy, systemów edukacji, usług społecznych, opieki zdrowotnej, transformacji ekologicznej – np. Link otwiera się w nowej karcie inicjatywy „Fala renowacji” – oraz usług cyfrowych. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i administracyjnych w zakresie opracowywania i wdrażania reform i inwestycji ma zasadnicze znaczenie dla zwiększania odporności i wspomagania odbudowy.

Przy większym budżecie na lata 2021–2027, wynoszącym 864 mln euro, Instrument Wsparcia Technicznego może również zapewnić wsparcie techniczne i pomóc państwom członkowskim w przygotowaniu i wdrożeniu planów odbudowy i zwiększania odporności. Dzięki temu będą one lepiej przygotowane do wykorzystywania finansowania w ramachLink otwiera się w nowej karcie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Ogółem ponad 60 proc. wstępnie wybranych projektów Instrumentu Wsparcia Technicznego na 2021 r. jest związanych z wdrażaniem planów odbudowy i zwiększania odporności, 30 proc. koncentruje się na Zielonym Ładzie, a 44 proc. na transformacji cyfrowej.

Instrument Wsparcia Technicznego pomaga również państwom członkowskim w skutecznym stawianiu czoła wyzwaniom określonym w Link otwiera się w nowej karcie zaleceniach dla poszczególnych krajów.

Wszystkie informacje można znaleźć w przyjętej Link otwiera się w nowej karcie decyzji wykonawczej C(2021)1335 oraz w Link otwiera się w nowej karcie pierwszym rocznym programie prac dla Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Więcej informacji

Link otwiera się w nowej karcie Instrument Wsparcia Technicznego

Link otwiera się w nowej karcie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/240 ustanawiające Instrument Wsparcia Technicznego

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienia informacji na temat projektów reform w państwach członkowskich

Źródło
Komisja Europejska