Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komisja udostępnia oprogramowanie z korzyścią dla przedsiębiorstw, innowatorów i interesu publicznego

2021-12-16 8:50 przez Damian Wiśniewski

Komisja przyjęła nowe przepisy dotyczące otwartego oprogramowania (ang. open source software), które umożliwią publiczny dostęp do rozwiązań informatycznych w przypadku potencjalnych korzyści dla obywateli, przedsiębiorstw lub innych usług użyteczności publicznej.

Niedawne badanie Komisji dotyczące wpływu otwartego oprogramowania i sprzętu na niezależność technologiczną, konkurencyjność i innowacje w gospodarce UE wykazało, że inwestycje w otwarte oprogramowanie przynoszą średnio czterokrotnie wyższe zyski. Służby Komisji będą w stanie upubliczniać kod źródłowy oprogramowania, którym dysponują, znacznie szybciej i stosując mniej formalności.

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn oznajmił: Otwarte oprogramowanie oferuje ogromne korzyści w obszarze, w którym UE może odgrywać rolę lidera. Nowe przepisy zwiększą przejrzystość i pomogą Komisji – ale też obywatelom, przedsiębiorstwom i usługom użyteczności publicznej w całej Europie – korzystać z rozwoju otwartego oprogramowania. Wspólne starania na rzecz poprawy jakości oprogramowania i współtworzenia nowych funkcji obniża koszty ponoszone przez społeczeństwo, ponieważ my także korzystamy z udoskonaleń dokonanych przez innych twórców. Może to również pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo, ponieważ zewnętrzni i niezależni specjaliści sprawdzają oprogramowanie pod kątem błędów i wad w zakresie bezpieczeństwa.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: Komisja chce dawać przykład, jak należy realizować europejską transformację cyfrową. Dzięki nowym przepisom, Komisja upubliczniając swoje rozwiązań w zakresie oprogramowania, wniesie znaczną wartość dodaną dla przedsiębiorstw, w tym rozpoczynających działalność, innowatorów, obywateli i administracji publicznej. Decyzja ta pobudzi również innowacje dzięki publicznemu udostępnieniu kodu Komisji.

Przykładem korzyści płynących z otwartego oprogramowania jest podpis elektroniczny, stanowiący zestaw bezpłatnych norm, narzędzi i usług, które pomagają administracjom publicznym i przedsiębiorstwom przyspieszyć tworzenie i weryfikację podpisów elektronicznych, które są prawnie wiążące we wszystkich państwach członkowskich UE.

Drugim przykładem jest LEOS (Legislation Editing Open Software), oprogramowanie wykorzystywane w całej Komisji do sporządzania tekstów prawnych. LEOS, oprogramowanie pierwotnie napisane dla Komisji, jest obecnie rozwijane w ścisłej współpracy z Niemcami, Hiszpanią i Grecją.

Całe otwarte oprogramowanie Komisji dostępne w jednym miejscu

Komisja udostępni swoje otwarte oprogramowanie w ramach jednego repozytorium, aby ułatwić dostęp i korzystanie z niego. Przed upublicznieniem każde oprogramowanie będzie sprawdzone pod kątem ryzyka związanego z bezpieczeństwem, poufnością, ochroną danych lub naruszaniem praw własności intelektualnej osób trzecich.

Dzięki tej decyzji wiele działań zostanie usprawnionych i udoskonalonych:

  • rozpowszechnianie oprogramowania na podstawie otwartej licencji nie będzie już wymagało decyzji Komisji;
  • w miarę możliwości służby Komisji dokonają stopniowego przeglądu całego oprogramowania opracowanego przed przyjęciem nowych przepisów, aby stwierdzić, które z nich mogą wnieść wartość dodaną poza Komisją;
  • Komisja umożliwia swoim programistom i programistkom wprowadzenie do otwartego oprogramowania udoskonaleń, które zostały opracowane w ramach ich obowiązków.

Więcej informacji

Nowe przepisy dotyczące otwartego oprogramowania

Strategia Komisji w zakresie otwartego oprogramowania na lata 2020–2023

Badanie Komisji w zakresie wpływu otwartego oprogramowania i sprzętu na niezależność technologiczną, konkurencyjność i innowacyjność w gospodarce UE

Źródło

Komisja Europejska