Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komisja publikuje sprawozdanie na temat praw własności intelektualnej w krajach trzecich

2023-05-23 3:50 przez Beata Skowrońska

Komisja Europejska opublikowała  swoje dwuletnie sprawozdanie na temat ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej (IPR) w krajach trzecich.
W sprawozdaniu dotyczącym krajów trzecich określono tak zwane „państwa priorytetowe”, w których stan ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej jest źródłem poważnych obaw.

W oparciu o te ustalenia Komisja skoncentruje swoje wysiłki i zasoby na konkretnych obszarach zainteresowania w tych krajach, mając na celu poprawę ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej na całym świecie. Jak wynika z najnowszego raportu, Chiny pozostają krajem priorytetowym dla UE, podczas gdy Indie i Turcja pozostają krajami priorytetowymi numer dwa. Argentyna, Brazylia, Ekwador, Indonezja, Malezja, Nigeria, Arabia Saudyjska i Tajlandia pozostają krajami priorytetowymi numer trzy.

Sprawozdanie umożliwi również posiadaczom praw, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, uświadomienie sobie potencjalnych zagrożeń dla ich własności intelektualnej podczas prowadzenia działalności gospodarczej w krajach priorytetowych. Jest to również przydatne źródło informacji dla organów w krajach trzecich.

Sprawozdanie z krajów trzecich jest częścią wysiłków Komisji Europejskiej na rzecz wzmocnienia ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w krajach trzecich. Opiera się na ukierunkowanych konsultacjach, a także na innych źródłach wymienionych w raporcie.

Nielegalny handel podróbkami nadal stanowi poważne zagrożenie dla nowoczesnych, otwartych i zglobalizowanych gospodarek. Według wspólnego badania przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Biuro Unii Europejskiej ds. Intelektualizacji (EUIPO) na temat światowego handlu podróbkami (czerwiec 2021 r.), podrabiane i pirackie towary stanowiły do 2,5% światowego handlu w 2019 r. i do 119 mld euro, czyli 5,8% unijnego importu.

Poza tymi wyzwaniami w sprawozdaniu wskazano również braki związane z: wymuszonym transferem technologii; niskim poziomem ochrony tajemnic handlowych; zaległości w rejestracji patentów i znaków towarowych; restrykcyjne kryteria zdolności patentowej; obawy dotyczące danych regulacyjnych; nieefektywne zbiorowe zarządzanie prawami; oraz braki w zakresie ochrony odmian roślin i oznaczeń geograficznych.

Więcej informacji

Sprawozdanie w sprawie ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej (PWI) w krajach trzecich

Źródło

Komisja Europejska