Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komisja przyspiesza wsparcie dla regionów najbardziej dotkniętych przejściem na neutralność klimatyczną

2024-03-21 12:54 przez Beata Skowrońska

Każde państwo członkowskie otrzyma ponad 30% swojej krajowej alokacji w ramach FST na okres budżetowy 2021–2027, co umożliwi zwiększenie prefinansowania projektów FST w 96 terytoriach w całej UE.

Koncentrując się na transformacji ekologicznej, FST już przyczynia się do realizacji celów STEP. Teraz, dzięki temu zastrzykowi płynności, FST wzmocni swoje wsparcie dla nowych mocy produkcyjnych i projektów w strategicznych sektorach, takich jak technologie cyfrowe, innowacje w zakresie zaawansowanych technologii, czyste i zasobooszczędne technologie oraz biotechnologie. Możliwość wykorzystania tych funduszy do wspierania podmiotów sektora prywatnego w regionach o słabszych możliwościach finansowych pomoże również wzmocnić równe warunki działania na jednolitym rynku i zwiększyć spójność terytorialną.

FST już postępuje w terenie

FST przyczynia się do rozwoju inicjatyw związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym w regionie Północnego Savo w Finlandii, wspierając projekt mający na celu wytwarzanie nowych produktów niezawierających paliw kopalnych przy wykorzystaniu i komercjalizacji nowych materiałów pochodzenia biologicznego. Poprawi to lokalnie gospodarkę wodorową i rozszerzy działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie biogospodarki w regionie.

W Szwecji fundusze z FST wspierają badania nad elektrolizą w celu produkcji wodoru dla przemysłu stalowego. Pomoże to hrabstwu Norrbotten przejść na bardziej energetyczną, opłacalną i wolną od paliw kopalnych produkcję stali.

W Grecji FST finansuje modernizację infrastruktury cyfrowej Centrum Zielonych Danych i Superkomputerów w Macedonii Zachodniej, które jest jednym z największych publicznych operatorów technologii w kraju. Doprowadzi także do powstania nowych miejsc pracy i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z centrów danych, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby użytkowników inteligentnych systemów i technologii.

 

Źródło

Komisja Europejska