Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komisja Europejska zaprasza regiony do wzięcia udziału w inicjatywie „Regionalne Doliny Innowacji”

2023-04-05 2:30 przez Beata Skowrońska

28 marca bieżącego roku Komisja Europejska wraz z przedstawicielami Komitetu Regionów zaingurowała nową inicjatywę: Regionalne Doliny Innowacji.

Regionalne Doliny Innowacji są bardzo ważną inicjatywą w ramach Nowego europejskiego planu na rzecz innowacji, która ma na celu  lepsze wykorzystanie innowacji w dziedzinie zaawansowanych technologii na terytoriach UE, a także stara się znaleźć  rozwiązania dla problemu przepaści innowacyjnej w regionach o słabszym rozwoju.

Nowa inicjatywa ma na celu wybranie 100 regionów zainteresowanych wzmocnieniem inwestycji i polityki w zakresie badań naukowych i innowacji na poziomie regionalnym. Będzie to również doskonała możliwość  do nawiązania współpracy w zakresie realizacji ponadregionalnych projektów, w tym w dziedzinie zaawansowanych technologii, które są powiązane z kluczowymi priorytetami UE. Inicjatywa jest wspierana przez Europejski Komitet Regionów.

Regiony zainteresowane udziałem mogą zgłaszać swoje zainteresowanie do 18 września 2023 r. za pomocą platformy.

Więcej informacji

Komisja Europejska

Nowy europejski plan na rzecz innowacji

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mejlowym : RTD-REGIO-regional-innovation-valleys@ec.europa.eu

Źródło

Komisja Europejska