Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komisja Europejska rozpoczyna debatę o przyszłym budżecie

2017-06-29 1:14 przez Beata Skowrońska

Opublikowana przez Komisję „Biała księga w sprawie przyszłości Europy” inicjuje debatę na temat przyszłego budżetu Unii Europejskiej

Dyskusja nad budżetem

Przy planowaniu przyszłego budżetu UE, unijni decydenci muszą odpowiedzieć na szereg kwestii problemowych dotyczących przyszłości organizacji. Pytania, stojące przed unijnymi przedstawicielami i instytucjami dotyczą kierunków przyszłej aktywności Unii, zakresu jej uprawnień, tempa rozwoju, skuteczności podejmowanych działań oraz zasad współpracy Państw Członkowskich.

Jeżeli Europa ma sprostać nowym wyzwaniom, musi mieć na to pieniądze. Możemy albo wydawać mniej, albo znaleźć nowe źródła dochodów. Cokolwiek jednak zrobimy, każde euro zainwestowane z budżetu UE musi nieść wartość dodaną i wywierać pozytywny wpływ na życie codzienne mieszkańców- Günther H. Oettinger, komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich

Nadszedł czas na całkowitą przemianę budżetu UE. Uczyńmy go prostszym i bardziej elastycznym i zastanówmy się – ambitnie i z wyobraźnią – w jaki sposób możemy z niego zrobić skuteczne narzędzie, które pomoże nam w szybszym wzroście i bliższej integracji, nie zostawiając nikogo w tyle w tej zglobalizowanej gospodarce – Corina Creţu, komisarz ds. polityki regionalnej.

Przyszłość polityki regionalnej

Nadchodzące lata będą również kluczowe dla unijnej polityki spójności. Polsce, podobnie jak pozostałym krajom członkowskim, które w największym stopniu korzystają z europejskich funduszy strukturalnych zależy na utrzymaniu jej dotychczasowego kształtu.

Więcej

Więcej informacji na temat kształtowania się unijnego budżetu można znaleźć tutaj.

Źródło: Komisja Europejska