Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komisja Europejska przekazała zalecenia gospodarcze dla państw członkowskich

2016-05-18 8:52 przez Beata Skowrońska

Wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12-18 miesięcy zostały przekazane państwom członkowskim przez Komisję Europejską. W szczególności związane są z równowagą makroekonomiczną, zwiększeniem inwestycji, wdrażaniem reform strukturalnych i prowadzeniem odpowiedzialnej polityki budżetowej.

Cel zaleceń

Zalecenia tworzą ramy skoordynowanych działań mających na celu ożywienie gospodarcze Unii, zwiększenie długoterminowego potencjału wzrostu unijnych gospodarek oraz szybsze postępy w reformach strukturalnych.

Zalecenia dla Polski

Wśród zaleceń adresowanych do Polski znalazły się kwestie dotyczące polityki fiskalnej, systemu emerytalnego, rynku pracy, inwestycji infrastrukturalnych i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.

Bliższe informacje

Pełną listę zaleceń dla krajów członkowskich można znaleźć na Link otwiera się w nowej karcie stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Strona Komisji Europejskiej.