Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komisja Europejska poszukuje ekspertów, którzy pomogą w opracowaniu i wdrożeniu metodologii monitorowania misji UE.

2022-10-21 1:30 przez Beata Skowrońska

Celem ich działania jest umożliwienie monitorowania realizacji misji UE poza programem Horyzont Europa, z uwzględnieniem tego, jak na osiąganie celów misji wpływają inne programy finansowane na szczeblu unijnym i krajowym, a także na szczeblu regionalnym i lokalnym.
Zgłoszenia można wysyłać do 5 listopada br.

Spośród nadesłanych kandydatur zostanie wyłoniona grupa niezależnych ekspertów, która będzie składać się z maksymalnie 9 osób.

Kandydaci na ekspertów powinni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie misji UE, analizy polityki badań i innowacji, pomiaru wyników programów badań i innowacji oraz mechanizmów monitorowania i sprawozdawczości programów ramowych UE. Cechować ich powinny: umiejętność ustalania priorytetów, a także wiedza na temat wdrażania i monitorowania krajowych polityk i inicjatyw, w tym analizy danych krajowych, zarządzania i mechanizmów wsparcia. Oczekuje się również dobrej znajomości języka angielskiego, aby każdy ekspert mógł aktywnie uczestniczyć w dyskusjach.

Kandydaci mogą składać swoje aplikacje online na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2022 r.

Źródło

Komisja Europejska,

Krajowy Punkt Kontaktowy