Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komisja Europejska chce inwestować w nowoczesny transport

2017-06-26 1:03 przez Beata Skowrońska

KE przedstawiła plan przewidujący zainwestowanie niemal 3 mld euro w 152 projekty dotyczące nowoczesnego transportu w Unii.

Czysty transport

Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej przewidują rozwój konkurencyjnego, czystego transportu, wykorzystującego nowoczesne technologie. Działania KE wpisują się w plan inwestycyjny dla Europy i unijny program działań „Europa w ruchu”.

Modernizacja linii kolejowych, poprawa połączeń, nowatorskie zarządzanie ruchem

Zainwestowane środki zgodnie z planami Komisji przeznaczone zostaną na modernizację linii kolejowych, likwidację tzw. „wąskich gardeł”, poprawy połączeń transgranicznych, tworzenie punktów zasilanych zielonymi paliwami oraz wdrożenie nowatorskich metod zarządzania ruchem.

Zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę transportową jest ogromne. Obecna nowa runda inwestycji skupia się na ekologicznych, nowatorskich oraz cyfrowych projektach, których celem jest modernizacja europejskiej sieci transportowej. Dzisiaj jesteśmy o jeden krok bliżej unii transportowej służącej potrzebom obywateli, stymulującej gospodarkę i pomagającej w tworzeniu miejsc pracy. Patrząc w przyszłość, zachęcam zainteresowane strony do jak najlepszego wykorzystania pozostałych środków, przy zastosowaniu łączenia finansowania w celu zmaksymalizowania oddziaływania i zwielokrotnienia wszystkich możliwych zasobów. – Komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc.

Więcej

Informacje na temat inicjatywy KE można znaleźć tutaj.

Źródło: Komisja Europejska