Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komisja broni ustawy o redukcji pestycydów przy protestach dziesięciu państw członkowskich

2022-06-17 10:28 przez Beata Skowrońska

Komisarz ds. bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides poparła plany UE dotyczące zmiany unijnych ram dotyczących pestycydów, ale powstrzymała się od oficjalnego zobowiązania się do opublikowania swojej propozycji po tym, jak 10 państw członkowskich napisało list, w którym wyraziły swoje „poważne wątpliwości”.

„Jesteśmy w pełni zaangażowani w przedstawienie propozycji zmiany kursu w sprawie pestycydów”, powiedziała Kyriakides na spotkaniu ministrów rolnictwa UE w poniedziałek (13 czerwca) w Luksemburgu, dodając, że praca nad ograniczeniem nadużywania pestycydów oznacza „ochronę zdrowia ludzkiego, środowiska i różnorodności biologicznej ”.

Komisarz odmówiła jednak ustalenia terminu publikacji propozycji, która pierwotnie została przedłożona w marcu, ale została odsunięta w związku z wybuchem wojny Rosji z Ukrainą i wstępnie wyznaczona na 22 czerwca.

Kyriakides jasno dała do zrozumienia, że ​​Komisja zamierza jak najszybciej wdrożyć  wniosek. Jednak po spotkaniu   powiedziała dziennikarzom, że Komisja zobowiązała się jedynie do przedłożenia projektu przed przerwą letnią.

Przegląd przepisów UE dotyczących pestycydów jest częścią strategii „Farm to Fork strategy”, flagowej polityki żywnościowej bloku, która wyznacza cele polegające na zmniejszeniu zarówno ilości stosowanych pestycydów, jak i stwarzanego przez nie ryzyka o połowę do 2030 r. Według ujawnionych projektów wniosku Komisji, zmienione rozporządzenie ma uczynić te cele prawnie wiążącymi na poziomie UE.

Krytyka  dziesięciu państw członkowskich

Jej niechęć do związania się terminem ma związek z ostrą krytyką ze strony dziesięciu państw członkowskich, które przedstawiły nieoficjalny dokument, w którym wyrażają obawy co do ambicji władzy wykonawczej UE, aby zawrzeć wiążące cele redukcji pestycydów .

W dokumencie państwa na czele z Austrią, w tym Bułgaria, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia wyraziły „poważne wątpliwości” co do wycieku projektów propozycji.

„Biorąc pod uwagę wagę tematu, zastrzeżenia zgłaszane przez szereg państw członkowskich wymagają dalszych dyskusji w celu zapewnienia proporcjonalnego podejścia ogólnounijnego” – czytamy w dokumencie.

Kraje zgłosiły zastrzeżenia co do niektórych szczegółów technicznych dotyczących sposobu obliczania celów redukcji, twierdząc, że wskaźniki zaproponowane przez Komisję nie uwzględniają wszystkich istotnych czynników.

Jednak podczas gdy Kyriakides powiedziała dziennikarzom, że „odnotowała” niektóre z obaw zgłoszonych przez państwa członkowskie, odrzuciła kluczowe kwestie poruszone w liście dziesięciu krajów.

„Składając naszą propozycję, (…) zadbamy o to, abyśmy nie proponowali jednego rozmiaru pasującego do wszystkich rozwiązań” – podkreśliła, obiecując, że Komisja weźmie pod uwagę historyczny postęp osiągnięty w różnych państwach członkowskich, a także inne krajowe uwarunkowania.

„Uważam, że wiele z tego, co znajduje się we wniosku, już odnosiło się do obaw zgłaszanych przez państwa członkowskie” – podsumowała.

Źródło

Euroactiv.com

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza