Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


KE: Niskie bezrobocie i trwały wzrost gospodarczy w Unii

2017-07-18 2:18 przez Beata Skowrońska

Komisja Europejska opublikowała raport pt. „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie” (Employment and Social Developments in Europe – ESDE).

Pozytywne tendencje na rynku pracy

Z danych opublikowanych w przeglądzie ESDE wynika, że zatrudnienie w Europie znajduje obecnie 234 mln osób – co za tym idzie bezrobocie jest najniższe od 2008 roku. W samym 2013 roku stworzono w państwach Unii 10 mln nowych miejsc pracy.

Roczny przegląd pokazuje po raz kolejny, że jesteśmy zdecydowanie na drodze do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Jednak młodzież i jej dzieci mogą znaleźć się w gorszej sytuacji niż ich rodzice. Nie chcemy tego. Trzeba podjąć szybkie działania. Europejski filar praw socjalnych pomoże nam zachować i poprawić nasze standardy społeczne i warunki życia przyszłych pokoleń. – Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.

Wyzwania

Pozytywne dane nie zmieniają jednak zagrożeń, które czekają społeczeństwo UE w nadchodzącej przyszłości. Wśród największych wymienia się ujemny przyrost naturalny oraz zmniejszanie się liczby osób w wieku produkcyjnym, co w dalszej perspektywie spowodować może zachwianie się systemów emerytalnych Państw Członkowskich.

Więcej

Więcej na temat sytuacji demograficznej i kondycji europejskiego rynku pracy można znaleźć Link otwiera się w nowej karcie tutaj.

Źródło: Strona Komisji Europejskiej.