Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Jaka będzie polityka spójności po 2020 roku?

2016-11-10 8:30 przez Beata Skowrońska

7 listopada br. w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicielstw województw na temat kierunku zmian Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności po 2020 roku.

Czym jest polityka spójności?

Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich unijnych regionach. Jej głównymi zamierzeniami jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacja zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów. Zakłada wspieranie rozwoju infrastruktury, potencjału gospodarczego i ludzkiego, a także wprowadzanie mechanizmów, które mają prowadzić do wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności regionów, a także do zacieśnienia europejskiej współpracy terytorialnej. Podstawowymi instrumentami realizacji polityki spójności są programy operacyjne.

Scenariusze rozwoju polityki spójności

Na spotkaniu przedstawiono różne scenariusze rozwoju polityki spójności, m.in. zakładające kontynuację strategii na lata 2014-2020 – stawiającej na reformy strukturalne i równowagę makroekonomiczną, a także na elastyczność instrumentów. Alternatywnym scenariuszem, jest powrót do przeszłej perspektywy, w której polityka spójności po 2020 roku oznaczałaby wsparcie jedynie dla najmniej rozwiniętych regionów oraz jej centralizację na poziomie europejskim.

Problemy UE – kryzys migracyjny, Brexit, kwestie gospodarcze

Na przebieg dyskusji na temat przyszłej polityki spójności mają wpływ obecne problemy UE tj. kryzys migracyjny i jego wpływ na wspólny rynek, Brexit, oraz sytuacja gospodarcza w Portugalii, Grecji i Hiszpanii – krajach borykających się z kryzysem gospodarczym. W debacie o kierunku przyszłej polityki spójności Unia Europejska, będzie musiała odpowiedzieć na pytanie jak zwiększyć jej efektywność w obliczu aktualnych wyzwań.

Więcej

Więcej informacji o polityce spójności UE na lata 2014-2020: Link otwiera się w nowej karcie http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_pl.pdf