Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Inwestycje kapitałowe Komisji Europejskiej

2021-01-14 10:47 przez Damian Wiśniewski

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie pierwszej tury bezpośrednich inwestycji kapitałowych za pośrednictwem nowego Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji. 42 wysoko innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP otrzymają łącznie finansowanie kapitałowe o wartości ok. 178 mln euro, z przeznaczeniem na rozwijanie i intensyfikację przełomowych innowacji w dziedzinie zdrowia, gospodarki o obiegu zamkniętym, zaawansowanej produkcji oraz w innych obszarach. Pierwszym spośród tych przedsiębiorstw, w które zainwestuje Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji, jest francuska spółka Link otwiera się w nowej karcie CorWave.

Inwestycje kapitałowe, których wartość wynosi pomiędzy 500 tys. euro a 15 mln euro na beneficjenta, stanowią uzupełnienie finansowania w formie dotacji, które było już przekazywane poprzez Link otwiera się w nowej karcie pilotażowy „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji, aby umożliwić przedsiębiorstwom szybsze rozwijanie się na większą skalę. Komisja po raz pierwszy dokonuje bezpośrednich inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, tj. inwestycji kapitałowych połączonych z dotacją, w przedsiębiorstwa typu start-up, a udziały własnościowe mają wynosić od 10 do 25 proc.

Od grudnia 2019 r. w ramach „Akceleratora” EIC do finansowania o wartości ponad 563 mln euro zakwalifikowano łącznie 293 przedsiębiorstwa. 159 spośród nich zostało zakwalifikowanych dodatkowo do otrzymania finansowania w ramach nowych inwestycji kapitałowych z Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji. W pierwszej ogłoszonej dziś grupie przedsiębiorstw, które pomyślnie przeszły procedurę oceny i analizy due diligence, znalazły się 42 spółki. Pozostałych 117 przedsiębiorstw otrzyma finansowanie w formie inwestycji, jeśli wyniki odpowiednich procesów ewaluacyjnych okażą się pozytywne.

CorWave: pierwsze unijne przedsiębiorstwo, które podpisało umowę inwestycyjną z Funduszem Europejskiej Rady ds. Innowacji

Pierwszym przedsiębiorstwem, które otrzyma finansowanie w formie inwestycji kapitałowej, jest wysoce innowacyjna francuska spółka CorWave. Misją Link otwiera się w nowej karcie CorWave jest podniesienie standardów opieki nad pacjentami z zagrażającą życiu niewydolnością serca. Inwestycja z Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji w wysokości 15 mln euro odegrała kluczową rolę w pozyskaniu innych inwestorów w celu wsparcia francuskiego MŚP, dzięki czemu zgromadzono środki w wysokości 35 mln euro na inwestycje w czwarty etap finansowania na rzecz CorWave.

Kolejne etapy w odniesieniu do beneficjantów

Obecnie finalizowane są umowy inwestycyjne z pozostałymi przedsiębiorstwami. Wkrótce zostaną opublikowane informacje na ten temat. Przykłady niektórych inwestycji, które zostaną zrealizowane w pierwszej turze:

  • Link otwiera się w nowej karcie Hiber (Niderlandy): międzynarodowa spółka świadcząca usługi komunikacyjne i satelitarne, oferująca niedrogą łączność z internetem rzeczy na całym świecie;
  • Link otwiera się w nowej karcie XSUN (Francja): spółka działająca w branży samolotów zasilanych energią słoneczną, która projektuje samowystarczalne energetycznie drony, będące w pełni autonomiczne, tj. działające bez żadnej ludzkiej interwencji;
  • Link otwiera się w nowej karcie GEOWOX LIMITED (Irlandia): spółka technologiczna, która dostarcza modele zautomatyzowanej wyceny nieruchomości, lewarowania wysokiej jakości otwartych danych oraz uczenia maszynowego;
  • Link otwiera się w nowej karcie EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF (Islandia): spółka farmaceutyczna, której działalność skupia się na tworzeniu chronionego prawem własności portfolio leków, które pomogą w zmniejszeniu globalnych obciążeń związanych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.

Te pierwsze inwestycje będą poprzedzone szczegółową oceną przeprowadzoną przez zewnętrznych ekspertów, analizą due diligance nadzorowaną przez specjalistów zewnętrznych i inwestorów zasiadających w komitecie inwestycyjnym Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz ostateczną decyzją Zarządu Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Więcej informacji

Link otwiera się w nowej karcie Możliwości inwestycyjne

Link otwiera się w nowej karcie Europejska Rada do Spraw Innowacji

Źródło
Komisja Europejska