Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Inwestować w Europie: budując koalicje inteligentnych miast i regionów

2017-02-13 10:59 przez Beata Skowrońska

7 lutego 2017 roku Komisja Europejska i Komitet Regionów zorganizowały wspólnie konferencje na temat inwestycji w Europie i budowania koalicji inteligentnych miast i regionów. Taka koalicja zwiększyłaby możliwości inwestycyjne w Europie, a także miałaby pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Etienne Schneider, wicepremier i minister gospodarki Luksemburga, Arantza Tapa, minister rozwoju gospodarczego i infrastruktury w rządzie Kraju Basków, Xavier Bertrand, prezydent Haute-de-France, Ahmed Aboutaleb, mer Rotterdamu; Jozias Johannes van Aartsen, mer Hagii oraz Emil Boc, mer Cluj-Napoca podzielili się swoim doświadczeniem mobilizacji sektora publicznego, środowisk biznesowych, społeczeństwa cywilnego i środowisk akademickich do zmiany ich jurysdykcji w inteligentną gospodarkę i społeczeństwo.

Obecnie mamy luźną koalicję 350 miast i regionów, które współpracują ze sobą, zupełnie dobrowolnie, bo się to po prostu opłaca. Wyzwaniem dla tych miast w ciągu najbliższych 10 lat będzie przekonanie obywateli dlaczego jest tak ważne, aby niektóre decyzje były podejmowane np. zmiana źródła energii na odnawialną, co wiąże się z większą fragmentacją dostawców. W dyskusjach na konferencji było jasne, że miasta potrzebują jasnego przewodnictwa, muszą wiedzieć co jest dla nich zagrożeniem i ryzkiem, a co szansą.

Strategiczny Plan Energii Technologii Energetycznej (SET)

W 2015 roku strategia Unii Europejskiej zidentyfikowała badania, innowacje i konkurencje jako jedne z pięciu kluczowych czynników, które pomogą osiągnąć ambitne cele na 2012 i 2030. W takich dziedzinach jak badania i innowacje dla technologii niskoemisyjnej, gdzie publiczne inwestycje są małe w stosunku do prywatnych ( 15 % do 85%) i gdzie inwestycje Funduszu Europejskiego reprezentują około 20 % jest niezwykle ważne, aby koordynować narodowe, europejskie i publiczne i prywatne finansowanie, aby zmaksymalizować wpływ tych inwestycji. To jest właśnie rola Planu SET ( Strategicznego Planu Energii Technologii Energetycznej), który przez ostanie 10 lat był ramą dla dialogu z krajami Planu SET, instytutami badawczymi i przemysłem, aby zapewnić koordynacje działań w kierunku wspólnie ustalonych celów.

Smart Cities and Communities

Smart Cities and Communities są finansowane przez program H2020. Wiele programów w około 60 miastach zostało sfinansowanych w ramach projektów Smart –City Lighthouse (około 250 milionów Euro).Te projekty są skoncentrowane na rozwiązaniach mających potencjał powielenia i rozwijania innowacyjnych modeli biznesowych. Ponadto Europejskie Innowacyjne Partnerstwo Inteligentnych Miast i Wspólnot (EIP-SCC) skupia około 6.000 interesantów z miast, przemysłu, biznesu i sektora finansowego, aby ułatwić i aktywnie rozwijać projekty w takich dziedzinach jak Energia, Transport, Informacja i Technologie Telekomunikacyjne (ICT).

Więcej Informacji

Komitet Regionów

Agenda Smart Cities Seminar

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza