Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Inteligentne specjalizacje szansą dla regionów

2017-07-20 1:15 przez Beata Skowrońska

Unijna polityka regionalna coraz mocniej koncentruje się na inwestowaniu w inteligentne specjalizacje. To właśnie one mają być szansą na rozwój regionów Europy w dobie globalizacji.

Globalizacja – szanse i zagrożenia

Choć globalizacja otwiera przed gospodarkami krajów UE ogromne możliwości, niesie ze sobą także duże zagrożenia i koszty. Często zdarza się, że rynki europejskie nie są w stanie walczyć z dużo bardziej konkurencyjnymi rynkami azjatyckimi, czy południowoamerykańskimi.

Inteligentne specjalizacje

Od kilku lat kraje UE upatrują swojej szansy w rozwijaniu tzw. inteligentnych specjalizacji (Strategies for Smart Specialisation), czyli innowacyjnych gałęzi gospodarki, które mogą zapewnić regionom wytworzyć nowe, cenne i bardzo konkurencyjne wartości. Stąd ukierunkowanie na cyfryzację, modernizację przemysłu oraz odejście od tradycyjnych rozwiązań (np. paliw kopalnych). Dużą rolę w rozwoju sektora IS pełni kształcenie zasobów ludzkich i rozwój umiejętności pracowników.

Weszliśmy w erę „glokalną”, jak stwierdził przewodniczący Jean-Claude Juncker, czyli sytuację, w której skutki globalnych wyzwań są najpierw odczuwane na szczeblu lokalnym. Nasze gospodarki przechodzą diametralne zmiany; nie możemy odwrócić tego procesu. Możemy jednak pomóc naszym regionom uzyskać odpowiednie narzędzia do budowania solidnego i trwałego wzrostu gospodarczego. Właśnie na tym polega „inteligentna specjalizacja” – Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu.

Inteligentne specjalizacje naszego regionu

Nasz region aktywnie uczestniczy we wdrażaniu i doskonaleniu założeń własnej polityki innowacyjności, która realizowana jest właśnie m.in. przez inteligentne specjalizacje. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl

Źródło: Strona Komisji Europejskiej/opracowanie własne.