Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Instytucje UE za tworzeniem lepszego prawa

2016-03-10 11:32 przez Beata Skowrońska

Celem zawartego porozumienia jest zapewnienie wyższej jakości tworzonych przepisów oraz lepszego zrozumienia prawa wśród opinii publicznej.

„Nowe porozumienie między instytucjami będzie ważnym narzędziem, pozwalającym stworzyć i rozwijać nowy, bardziej otwarty i przejrzysty rodzaj relacji pomiędzy instytucjami, którego celem jest stanowienie lepszego prawa, w interesie wszystkich obywateli UE”

– Danuta Hübner, posłanka sprawozdawca i przewodnicząca parlamentarnej komisji do Spraw Konstytucyjnych.

Zobowiązania

Instytucje zobowiązały się m.in. do  prowadzenia głębszych i bardziej zbilansowanych ocen wpływu stanowionego prawa w sektorach gospodarczym, środowiskowym i społecznym oraz lepszego informowania na temat nieformalnych negocjacji trójstronnych. Poprawie jakościowej ulec mają również rejestry aktów oraz wspólna baza danych pokazująca stopień zaawansowania pracy nad konkretnymi projektami przepisów.

Źródło: www.europarl.europa.eu