Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Infrastruktura paliw alternatywnych – nowe przepisy o stacjach ładowania i tankowania w Europie

2023-09-27 2:22 przez Beata Skowrońska

W najbliższych latach w całej Europie powstanie więcej stacji ładowania i tankowania paliw alternatywnych. Pozwoli to sektorowi transportu znacznie ograniczyć swój ślad węglowy. Ma temu służyć przyjęte w lipcu 2023 r. rozporządzenie o infrastrukturze paliw alternatywnych (AFIR).

Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych to element pakietu „Fit for 55”, przedstawionego przez Komisję Europejską, którego celem jest zmniejszenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r., aby do 2050 r. zapewnić Europie neutralność klimatyczną.

Rozporządzenie AFIR przewiduje konkretne cele, które należy zrealizować do 2025 lub 2030 r. Szczegółowe informacje o rozporządzeniu AFIR znajdują się na stronie.

Nowe rozporządzenie zostanie opublikowane jesienią w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w terminie sześciu miesięcy po tej dacie.

Nowe partnerstwa w Horyzoncie Europa

Publikacja rozporządzenia o infrastrukturze paliw alternatywnych zbiega się w czasie z trwającą obecnie dyskusją o nowych partnerstwach europejskich w ramach programu Horyzont Europa, które rozpoczną swoją działalność w drugiej połowie obecnego Programu Ramowego (2025-2027). W dokumencie przygotowanym przez Komisję Europejską przedstawiono 10 możliwych incjatyw, ale lista nie jest zamknięta i niewykluczone jest powstanie współprogramowanego partnerstwa publiczno-prywatnego, wspierającego rozwój technologii i innowacji w dziedzinie zrównoważonych paliw.

Wszystkim zainteresowanym powyższą tematyką przypominamy o konkursach związanych z sektorem transportu zaplanowanych na 2024 rok, gdzie znajdziemy m.in  odniesienia do infrastruktury ładowania, a także o pozostałych konkursach z obszaru transportu i mobilności.

Źródło

https://www.kpk.gov.pl/infrastruktura-paliw-alternatywnych-nowe-przepisy-o-stacjach-ladowania-i-tankowania-w-europie