Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Inclusive Smart Cities: nowe możliwości dla inwestorów

2016-11-24 5:55 przez Beata Skowrońska

„Prawdziwą szansą dla miast, przemysłu i innych zainteresowanych organów politycznych i gospodarczych jest wspólne stawienie czoła problemom, wypracowanie wspólnych rozwiązań i użycie technologii do przemiany naszych miast i polepszenia życia ich obywateli”

Antoni Vives i Tomas – były mer Barcelony.

Inclusive Smart Cites : A European Manifesto on Citizen Engagement

23 listopada odbyła się w Brukseli konferencja Inclusive Smart Cites : A European Manifesto on Citizen Engagement, zorganizowana przez EIP –SCC Action Clusters , Citizen Focus and Integrated Planning Policy [&]Regulation, ERRIN oraz ICLEI.

Rosnące zapotrzebowane na innowacje miejskie

Ostatnie lata pokazały zwiększające się zapotrzebowanie na innowacje miejskie związane z rozwiązaniami włączającymi w ich powstanie i konstrukcję obywateli. Zachęcanie obywateli do aktywnego zainteresowania projektami urbanistycznymi powinno być priorytetowe dla liderów politycznych. Konferencja pokazała, iż zaangażowanie obywateli jest możliwe tylko wtedy gdy mają oni dostęp do łatwo zrozumiałych informacji i gdy mają poczucie, iż ich pomysły i poglądy są brane pod uwagę.

Podczas gdy węgiel i stal były motorem rozwoju w 19 wieku, ropa naftowa w XX wieku, wiek XXI to dane i informatyka. Nowoczesny świat gdzie informacja może szybować w ułamku sekundy, jest także światem, gdzie 50 % obywateli to mieszkańcy miast. W Europie w miastach mieszka aż 78% obywateli. Wiele europejskich miast rozpoczęły bardzo potrzebną zmianę w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów naturalnych.

Polepszenie jakości życia i wzrost gospodarczy

Połączenie i unowocześnienie w inteligentny sposób infrastruktury, technologii i usług w kluczowych sektorach miejskich (transport, budownictwo, energia, ICT) znacznie polepszy jakość życia, konkurencję i zrównoważony rozwój naszych miast. Możliwości wzrostu gospodarczego tego rynku oceniane są aż na 1,3 trylionów Euro w 2020- wspaniała szansa na eksport dla europejskiego biznesu. Główną przeszkodą w osiągnięciu tego potencjału jest fragmentaryzacja rynku i brak finansowych rozwiązań zmniejszających ryzyko inwestycji.

Zaangażowanie społeczne

Konferencja w Brukseli zgromadziła główne sieci regionalnych i lokalnych rządów, organizacje społeczne, naukowców i praktykantów Smart Cities, a także przedstawicieli przemysłu. Praktyczne narzędzia zaangażowania obywateli, polityka Smart Cities i związane z nią regulacje zostały zaprezentowane w dokumencie Inclusive Smart Cities: A European Manifesto on Citizen Engagement, który został oficjalnie podpisany.

Więcej

http://www.smart-cities.eu/

www.smartcites-infosystem.eu

www.smartertogether.eu

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/smart-cities

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza.