Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Gwarancje dla kultury

2016-06-30 7:40 przez Beata Skowrońska

Uruchomiony przez Komisję Europejską i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) system poręczeń zapewni małym i średnim firmom sektora kultury wsparcie na realizację przedsięwzięć kreatywnych.

121 mln euro na gwarancje kredytowe

Kwota przeznaczona na system poręczeń ma w przeciągu 6 lat pozwolić na uruchomienie kredytów bankowych o łącznej wartości 600 mln euro. Skorzystać mają na tym podmioty sektora audiowizualnego (w tym sektora filmowego, telewizyjnego, gier wideo, animacji i multimediów), festiwale, muzyka, literatura, architektura, archiwa, biblioteki i muzea, rzemiosło artystyczne, dziedzictwo kulturowe, wzornictwo, sztuki sceniczne, działalność wydawnicza, radio i sztuki wizualne.

Twórcze umysły i przedsiębiorstwa muszą eksperymentować i podejmować ryzyko, aby prosperować dla dobra naszego społeczeństwa i naszej gospodarki. Pomagamy im w uzyskaniu kredytów bankowych, które w innych okolicznościach nie byłyby dla nich dostępne.

Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Szerszy kontekst

Inicjatywa wpisuje się we wspieranie przedsięwzięć w ramach planu inwestycyjnego dla Europy, co stanowi jednocześnie uzupełnienie prac prowadzonych w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Strona Komisji Europejskiej.