Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Europejski STEP wzmocni tworzenie i rozwój inwestycji w UE

2023-06-26 12:28 przez Beata Skowrońska

Jednym ze strategicznych celów UE jest wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki poprzez zieloną oraz cyfrową transformację. Chcąc wspomóc działania będące odpowiedzią na te wyzwania, 22 czerwca 2023 r. Komisja Europejska wyszła z nową inicjatywą pod nazwą STEP (Strategic Technologies for Europe Platform).

Zadaniem STEP ma być dodatkowe wzmocnienie istniejących już instrumentów pomocy finansowej na tworzenie i rozwój inwestycji. STEP ma także pozwolić na skierowanie finansowania na te obszary, które stanowić mogą o przewadze technologicznej Europy i przyczynią się do rozwoju inwestycji na obszarze Jednolitego Rynku.

STEP działać ma w oparciu o takie programy jak: InvestEU, Fundusz Innowacji, Horyzont Europa, EU4Health, Digital Europe, Europejski Fundusz Obronny, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz fundusze spójności.

Komisja proponuje przeznaczenie na poszczególne programy dodatkowych 10 mld euro. Z tej puli 500 mln euro ma zostać przekazane na Horyzont Europa.

STEP koncentrować się będzie na trzech głównych obszarach, których rozwój ma przyśpieszyć, wzmacniając zdolności produkcyjne w zakresie rozwijanych w nich krytycznych technologii. Są to:

  • Technologie cyfrowe, np. mikroelektronika, kwantowe przetwarzanie danych, chmury obliczeniowe, przetwarzanie brzegowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, robotyka, 5G i zaawansowane technologie łączności, wirtualna rzeczywistość, technologie cyfrowe w obszarze obronności i zastosowania w lotnictwie;
  • Eko-technologie, np. energia odnawialna; magazynowanie energii elektrycznej i ciepła; pompy ciepła; paliwa odnawialne; paliwa alternatywne; elektrolizery; technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla; efektywność energetyczna; technologie wodorowe; technologie oczyszczania i odsalania wody; nanomateriały i in. materiały zaawansowane; ekologiczne materiały używane w budownictwie; technologie służące bezpiecznemu dla środowiska wydobywaniu i przetwarzaniu surowców;
  • Biotechnologie, w tym biomolekuły i ich zastosowania, farmaceutyki,  technologie medyczne, biotechnologie w rolnictwie, bioprodukcja.

STEP ma ponadto pomóc w zabezpieczeniu i wzmocnieniu łańcuchów wartości, stymulować inwestycje w kluczowe surowce oraz zmniejszyć deficyt know-how i siły roboczej w tych sektorach.

Zanim STEP zostanie wprowadzony w życie musi jeszcze uzyskać formalną aprobatę Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej.

Więcej informacji w komunikacie Komisji Europejskiej.

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy