Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Europejska Stolica Innowacji: edycja 2022

2022-03-16 3:05 przez Beata Skowrońska

Przed nami ósma edycja European Capital of Innovation Awards (iCapital), która właśnie została otwarta przez Komisję Europejską . Nagrody te przyznawana są corocznie europejskim miastom, które najlepiej promują innowacje w swoich społecznościach. Termin wysyłania zgłoszeń to   30 czerwca 2022 r.

Kryteria

Jury złożone z niezależnych ekspertów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

  • Eksperymentowanie-innowacyjne procesy, koncepcje . Czy miasto jest poligonem doświadczalnym dla innowacyjnych praktyk.
  • Wsparcie i przyspieszenie rozwoju startupów i MŚP;
  • Budowanie ekosystemu – uwalnianie potencjału miast jako lokalnych moderatorów ekosystemu innowacji poprzez wspieranie synergii między różnymi podmiotami ekosystemu innowacji
  • Expanding -aby miasto stało się wzorem do naśladowania dla innych miast;
  • Innowacyjna wizja miasta- wnioskodawcy powinni wykazać swoją długoterminową wizję strategiczną/plan, podkreślając innowacyjne inicjatywy.

Kategorie

W 2022 roku Nagrody Europejskiej Stolicy Innowacji przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • Kategoria Europejska Stolica Innowacji, która jest skierowana do miast o populacji co najmniej 250 000 mieszkańców i nagradza zwycięzcę kwotą 1 000 000 euro, a dwóch zdobywców drugiego miejsca po 100 000 euro.
  • Kategoria European Rising Innovative City, która jest skierowana do miast o populacji od 50 000 do 249 999 mieszkańców i nagradza zwycięzcę kwotą 500 000 EUR i dwóch zdobywców drugiego miejsca po 50 000 EUR każdy.

Kto może aplikować

Każde miasto może zgłosić się tylko do jednej z dwóch kategorii, o ile:

  • ma co najmniej 50 000 mieszkańców (szczegóły i wyjątki w regulaminie konkursu)
  • znajduje się w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horizon Komisja Europejska

Więcej informacji

Europejska Stolica Innowacji

Regulamin konkursu

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza