Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Europejczycy chcą większego zaangażowania UE w działania na rzecz ochrony środowiska

2017-09-01 11:58 przez Beata Skowrońska

Z badań Eurobarometru wynika, że 75% mieszkańców Europy oczekują od Unii większej aktywności w sektorze ochrony przyrody.

USA wycofuje się z porozumienia paryskiego

Oczekiwania Europejczyków zbiegają się w czasie z wycofaniem się Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego, zakładającego ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń do atmosfery, szczególnie przez kraje o rozwiniętym przemyśle ciężkim.

Starania Unii

UE podejmuje zdecydowane kroki w sferze ograniczenia emisji zanieczyszczeń (przemysłowych, komunalnych, transportowych), zapewnienia bioróżnorodności oraz kontroli nad obiegiem zamkniętym odpadów (recycling). Więcej informacji można znaleźć na Link otwiera się w nowej karcie stronie Parlamentu Europejskiego.

Źródło: Strona Parlamentu Europejskiego.