Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Erasmus + popularniejszy niż kiedykolwiek

2017-01-26 1:54 przez Beata Skowrońska

Sprawozdanie KE ujawnia, że w 2015 roku, dzięki środkom z programu Erasmus + edukację, pracę, praktyki zagraniczne, wolontariat podjęła rekordowa liczba 678 tys.Europejczyków. W ramach niemal 20 tys. projektów wydatkowano 2,1 mld euro.

Kształcenie jest kwestią zasadniczą, jeśli chodzi o zapewnianie obywatelom wiedzy, kompetencji, umiejętności i zdolności służących jak najlepszemu wykorzystaniu ich potencjału oraz dostępnych im możliwości. Mobilność poszerza horyzonty i jeszcze bardziej nas wzmacnia. Program Erasmus ma do zaoferowania obie te możliwości. Jako były student w ramach tego programu mogę osobiście potwierdzić to doświadczenie. Zachęcam studentów, a w szczególności nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą oraz uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego do korzystania z możliwości, jakie stwarza im program Erasmus+. – Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjność.

Już od trzech dziesięcioleci program Erasmus oferuje młodym ludziom możliwości rozwoju kluczowych umiejętności, w tym umiejętności społecznych i międzykulturowych, oraz wspiera aktywne obywatelstwo. Łącząc ludzi i wspierając ich współpracę, program ten odgrywa niezwykle istotną rolę w przygotowaniu młodzieży do budowania lepszego społeczeństwa. Jest to wyraz solidarności, której Europa potrzebuje teraz bardziej niż kiedykolwiek. Pragnę zapewnić, że w ramach programu Erasmus+ możliwe będzie udzielenie w przyszłości wsparcia jeszcze większej liczbie osób pochodzących z różnych środowisk. – Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu,

Erasmus + rozszerzony

Program Erasmus + od 2015 roku umozliwia instytucjom szkolnictwa wyższego wymianę studentów i pracowników z uczelniami poza Europą (skorzystało z tej możliwości już ponad 28 000 osób, w tym najwięcej z Francji, Niemcy i Hiszpanii).

30 lat Erasmus +

Pozytywne dane zaprezentowane przez Komisje Europejską wpisują się w tegoroczne obchody 30-lecia programu Erasmus. Towarzyszą im organizowane przez cały rok wydarzenia na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym (Link otwiera się w nowej karcie sprawdź tutaj).

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie www.euractiv.pl