Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Erasmus+ Młodzież – Wolontariat Europejski

2016-03-31 2:36 przez Beata Skowrońska

Uczestnicy

  • – wolontariusze: młodzież w wieku 17–30 lat, z krajów programu lub krajów partnerskich;
  • – organizacje goszczące/wysyłające: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne, podmioty publiczne, przedsiębiorstwa społeczne, nieformalne grupy młodzież, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego biznesu.
  • – Organizacje koordynujące: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne lub krajowe.

Rekrutacja

Wnioski w ich imieniu składają do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ składają akredytowane organizacje EVS, które wyznaczają własne terminy na zgłoszenia wolontariuszy. Osoby zainteresowane wyjazdem na wolontariat mogą poszukiwać organizacji i projektu wspólnie z organizacją wysyłającą lub samodzielnie. Baza akredytowanych organizacji EVS znajduje się na Europejskim Portalu Młodzieżowym.

Jak zostać organizacją goszczącą/ wysyłającą

Aby organizacja lub instytucja publiczna mogła gościć lub wysyłać wolontariuszy w ramach programu, niezbędne jest uprzednie otrzymanie odpowiedniej akredytacji, która ma na celu zagwarantowanie przestrzegania minimalnych standardów jakościowych Wolontariatu Europejskiego. W przypadku polskich organizacji, akredytacja przyznawana jest przez Polską Agencję Programu Erasmus+. Akredytację należy uzyskać jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, gdyż wnioski organizacji nieakredytowanych nie są rozpatrywane.

Długość pobytu

Standardowy projekt Wolontariatu Europejskiego trwa od 2 do 12 miesięcy. Projekty z udziałem co najmniej 10 wolontariuszy lub osób niepełnosprawnych mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Dofinansowanie dla wolontariusza

Obejmuje większość kosztów związanych z udziałem w projekcie:

  • – zakwaterowanie,
  • – wyżywienie,
  • – podróż (w zależności od dystansu – od 180 do 1100 euro w obie strony),
  • – kieszonkowe – wysokość zależy od kraju, w którym odbywa się wolontariat. W Krajach Programu stawki wahają się pomiędzy 60 euro (np. w Rumunii) a 145 euro (w Danii). W Krajach Partnerskich kieszonkowe wynosi 55 euro,
  • – Koszty specjalne – możliwe jest również dodatkowe wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów związanych np. z opłatami wizowymi itp.
  • – wizyta przygotowawcza (Advance Planning Visit – APV). Jedno- lub dwudniowa wizyta 1 lub dwóch osób biorących udział w projekcie (w tym wolontariusza).

Wsparcie językowe

Wolontariusze w czasie pobytu za granicą (projekty trwające od 2 do 12 miesięcy) mogą wziąć udział w kursie językowym online – dotyczy to pięć najbardziej popularnych języków UE (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski). Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania w wysokości 150 euro na poprawę umiejętności językowych w ramach pozostałych języków, nie objętych systemem szkolenia online.

Terminy składania wniosków w roku 2016

2 lutego, 26 kwietnia i 4 października

W każdym z podanych terminów wnioski składa się do godz. 12.

Więcej informacji

Komisja Europejska http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm, na polskiej stronie programu: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez oraz w przewodniku po programie.

Źródło: Eurodesk Polska