Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity

2021-03-16 3:00 przez Damian Wiśniewski

9 marca br. został ogłoszony wspólny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity. Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował obieg w mieszanych uprawach i systemach hodowli zwierząt gospodarskich, z naciskiem na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Nabór wniosków jest otwarty do 26 maja br.

Joint Call organizowany będzie w ramach 4 programów ERA-NET Cofunds:

  • SusAn (Sustainable Animal Production Systems),
  • FACCE ERA-GAS (Monitoring [&] Mitigation of Greenhouse Gases from Agri- and Silvi-culture),
  • ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) i
  • SusCrop (Sustainable Crop Production)

Głównym celem konkursu jest dofinansowanie projektów, w których przewidziano badania nad integracją systemów uprawy roślin i hodowli zwierząt w celu zwiększenia zależności pomiędzy tymi systemami przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju przez gospodarstwa rolne.

Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 700 000,00 euro.

Termin nadsyłania wniosków: do 26 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć Link otwiera się w nowej karcie na stronie NCBR.

ERA-NET COFUND to program, który powstał w ramach Horyzontu 2020 w celu wsparcia partnerstw publiczno-publicznych, w tym wspólnych inicjatyw programowych między państwami członkowskimi, tworzenia struktur sieciowych, projektowania, realizacji i koordynacji wspólnych działań, również przy dofinansowaniu UE.

Źródło
Krajowy Punkt Kontaktowy