Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Dziennikarze, czy chcecie dowiedzieć się więcej o polityce spójności i Unii Europejskiej ?

2022-11-25 4:10 przez Damian Wiśniewski

Zapraszamy do aplikowania do uruchomionego w tym tygodniu  programu studiów #EUinMyRegion Media Trips. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich dziennikarzy lokalnych i regionalnych do 21 grudnia 2022 r.

W programie szkolenia online oraz wizyta studyjna w Brukseli. Dziennikarze będą mieli możliwość wzbogacenia swojej wiedzy  o instytucjach UE, ich strukturach i procedurach, polityce spójności oraz o tym, jak UE radzi sobie z oszustwami i niewłaściwym zarządzaniem funduszami. Będą mieli również okazję spotkać się z krajowymi ekspertami Komisji, odwiedzić projekty finansowane przez UE i dowiedzieć się, jak korzystać z narzędzi Komisji Europejskiej.

Po ukończeniu programu uczestnicy będą mieli lepsze zrozumienie polityki Unii Europejskiej, a w szczególności polityki spójności. Nawiążą kontakty z innymi dziennikarzami z innych krajów i regionów, a także przyczynią się poprzez swoje reportaże do rozwoju projektu europejskiego.

Pierwszy wyjazd studyjny do Brukseli odbędzie się 2 i 3 lutego 2023 r. Dwa kolejne wyjazdy zostaną zorganizowane w marcu i kwietniu. Oczekuje się, że w każdym wyjeździe studyjnym weźmie udział około 40 dziennikarzy.

Komisja pokryje koszty podróży i zakwaterowania związane z udziałem w programie.

Więcej informacji

Media trips

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza