Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Druga rocznica umowy handlowej między UE a Japonią i dalsze zacieśnianie więzi

2021-02-01 11:33 przez Damian Wiśniewski

1 lutego 2021 przypada druga rocznica podpisania umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (EPA). Wspólny komitet utworzony na mocy umowy, któremu współprzewodniczą wiceprezydent Valdis Dombrovskis i japoński minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi, obchodzą tą rocznicę, uzgadniając jak ją można ulepszyć. Każda ze stron otrzyma 28 dodatkowych chronionych oznaczeń geograficznych (OG), a handel winem i pojazdami stanie się jeszcze łatwiejszy niż wcześniej.

Komisarz ds. Handlu Valdis Dombrovskis powiedział: „Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jest jedną z naszych najważniejszych umów gospodarczych. UE i Japonia razem tworzą jedną czwartą światowego PKB, a nasz handel dwustronny sięga około 170 miliardów euro rocznie. Umowa ta sprawiła, że handel stał się łatwiejszy i tańszy zarówno dla producentów z UE, jak i Japonii; pomogła zarówno rolnikom, jak i producentom.”
Wspólny Komitet podkreśla szereg kluczowych osiągnięć

Lista chronionych oznaczeń geograficznych (OG) z krajów UE i Japonii obejmuje teraz dodatkowe 28 oznaczeń geograficznych dla każdej strony. To poważna zmiana, ponieważ jest to najszybsze rozszerzenie listy oznaczeń geograficznych w ramach umowy o wolnym handlu . Lista ta zostanie dodatkowo rozszerzona o 55 oznaczeń geograficznych dla obu stron. Niektóre oznaczenia geograficzne z krajów UE to Cassis de Dijon, oliwa z oliwek Kalamata i wino Cariñena.
Eksportowanie pojazdów na drugą stronę stanie się łatwiejsze. Obie strony zgodziły się rozszerzyć listę wymagań bezpieczeństwa, które nie będą wymagały podwójnych atestów. Na przykład, jeśli UE wyda certyfikat, że samochód wyprodukowany w UE eksportowany do Japonii spełnia określone wymogi bezpieczeństwa, Japonia nie będzie już sprawdzać zgodności z tymi wymogami i odwrotnie. Obejmuje to ważne nowe i ekologiczne technologie, takie jak pojazdy hybrydowe i napędzane wodorem.

Japonia niedawno zbliżyła swoje normy wina do norm UE zgodnie z Umową i zatwierdziła na swoim terytorium kilka praktyk enologicznych UE. W rezultacie więcej unijnych win będzie mogło trafić na rynek japoński.
Procedury ubiegania się i uzyskiwania preferencji taryfowych zostały znacznie uproszczone. Ułatwiło to firmom z UE eksport do Japonii. Uproszczenie procedur jest szczególnie ważne dla małych firm, które często nie mają zasobów do badania i wykorzystywania skomplikowanych reguł.

Więcej informacji
Link otwiera się w nowej karcie Umowa o partnerstwie gospodarczym UE – Japonia
Link otwiera się w nowej karcie Handel UE-Japonia w Twoim mieście
Link otwiera się w nowej karcie Biznes EU w Japonii

Źródło
Komisja Europejska

Opracowanie
Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza