Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Dołącz do społeczności RIPEET i wspieraj transformację energetyczną w swoim regionie

2022-05-20 1:40 przez Damian Wiśniewski

W ramach finansowanego z programu Horyzont 2020 projektu „Responsible research and Innovation Policy Experimentations in Energy Transition (RIPEET)” ERRIN buduje społeczność przedstawicieli regionalnych zaangażowanych w kształtowanie regionalnej wizji energetycznej przyszłości.

Europejska Sieć Badań i Innowacji Regionów (ERRIN) to dobrze znana platforma z siedzibą w Brukseli, która skupia około 120 organizacji regionalnych z ponad 20 krajów europejskich, w tym Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Społeczność RIPEET i program wzajemnego uczenia się są skierowane do władz regionalnych, władz lokalnych, uniwersytetów, klastrów regionalnych, agencji energetycznych i agencji innowacji lub podobnych organizacji, które mają dobre kontakty z regionalnymi podmiotami transformacji energetycznej.

Celem jest zidentyfikowanie terytoriów lustrzanych zainteresowanych powieleniem metodologii RIPEET w ich ekosystemach i zbudowanie społeczności podmiotów, wykorzystując wyniki projektu RIPEET do kształtowania bardziej odpowiedzialnej, integracyjnej i zrównoważonej transformacji energetycznej w swoim regionie.

Wybrani kandydaci będą mieli możliwość skorzystania z programu wzajemnego uczenia się, który jest zgodny z podejściem pilota lustrzanego. Będą ściśle współpracować jako „ekosystemy lustrzane” z osobami zaangażowanymi w trzy „ekosystemy pilotażowe” z siedzibą w Estremadura (Hiszpania), Highlands and Islands of Scotland (Wielka Brytania) oraz Ostrobotni (Finlandia).

Jak złożyć wniosek?

Zgłoś się, wypełniając tę ​​ankietę do 15 czerwca 2022 r.

Szczegóły połączenia?

Więcej informacji o projekcie RIPEET i wezwaniu do stworzenia ekosystemów lustrzanych znajdziesz tutaj.

Źródło

ERRIN

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza