Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


CulturEU: Komisja zwiększa wsparcie dla sektora kultury tworząc internetowy przewodnik na temat unijnego finansowania

2021-12-07 12:13 przez Damian Wiśniewski

Komisja uruchomiła nowy interaktywny przewodnik ilustrujący wszystkie możliwości finansowania dostępne dla sektora kultury i sektora kreatywnego na szczeblu UE.

CulturEU to punkt kompleksowej obsługi w zakresie finansowana unijnego, który obejmuje 75 różnych możliwości finansowania z 21 programów unijnych, począwszy od „Kreatywnej Europy”, poprzez „Horyzont Europa”, aż po fundusze strukturalne i InvestEU. Za pomocą kilku kliknięć każdy europejski podmiot kultury może zostać skierowany do najodpowiedniejszego dostępnego dla niego unijnego wsparcia finansowego.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: Wolność artystyczna, kreatywność i różnorodność kulturowa stanowią sztandarowe elementy naszego europejskiego stylu życia. Europa, jako potęga kulturalna, potrzebuje sektora kreatywnego i sektora kultury, aby skutecznie funkcjonować. Wraz z Next Generation EU uruchamiamy dziś także nowe narzędzie internetowe, pozwalające artystom, twórcom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą łatwo nawigować po systemach wsparcia na szczeblu UE i dobierać najodpowiedniejszą jego formę. Wspólnie możemy zapewnić trwałą odbudowę sektora kreatywnego i sektora kultury w całej Europie.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała z tej okazji: Sektor kultury i sektor kreatywny mają wyjątkową zdolność poprawy jakości życia, zacieśniania więzi społecznych, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, a także inspirowania innych obszarów działalności. Najwyższy czas wspomóc podmioty działające w sektorze kultury w ich poszukiwaniu źródeł finansowania z funduszy europejskich. Czas zebrać w jednym przewodniku wszystkie oferowane przez UE możliwości w tym zakresie. To bezprecedensowa zestawienie pozwala wszystkim podmiotom kulturalnym, za pomocą zaledwie trzech kliknięć, odnaleźć wśród 75 możliwości najodpowiedniejszą dla nich formę finansowania europejskiego. Wierzę, że przewodnik przyczyni się do ułatwienia dostępu do naszych funduszy dla wszystkich organizacji kulturalnych i wspomoże je na drodze do trwałej odbudowy.

Przewodnik opracowano, aby pomóc wszystkim partnerom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym – niezależnie od ich rodzaju i rozmiaru – w korzystaniu z unijnego systemu finansowania i zrozumieniu, jakie możliwości finansowania są dla nich dostępne, a także jak łatwiej mogą uzyskać do nich dostęp. Zainteresowane strony mogą automatycznie filtrować odpowiednie możliwości finansowania w oparciu o swoje potrzeby, sektor działania i rodzaj organizacji, którą reprezentują. Przewodnik uzupełniono inspirującymi przykładami i najlepszymi praktykami. CulturEU będzie regularnie aktualizowany za pomocą najnowszych informacji o zaproszeniach do składania wniosków i będzie dostępny we wszystkich językach UE na początku 2022 r.

Sektor kultury i sektor kreatywny poważnie ucierpiały z powodu daleko idących ograniczeń wprowadzonych podczas pandemii COVID-19. Od początku pandemii Komisja wprowadziła wiele środków w celu zaradzenia skutkom kryzysu wywołanego COVID-19 dla sektora kultury i sektora kreatywnego, uzupełniając i wspierając działania państw członkowskich, tj.: wsparcie finansowe, inwestycje oraz współpracę na szczeblu UE z poszanowaniem kompetencji krajowych.

Działania dążące do wsparcia sektora kreatywnego i sektora kultury podjęte do tej pory na szczeblu UE obejmują:

  • zwiększenie wsparcia finansowego UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego w latach 2021-2027 o prawie 2,5 mld euro z programu „Kreatywna Europa” oraz blisko 2 mld euro z programu „Horyzont Europa” na projekty kulturalne, kreatywne i sprzyjające włączeniu społecznemu;
  • przeznaczenie środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  • zatwierdzenie pomocy państwa na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa na łączną kwotę ponad 420 mln euro;
  • opublikowanie wytycznych UE w sprawie bezpiecznego wznowienia działalności i odbudowy sektora;
  • uruchomienie specjalnej platformy, Creatives Unite, przeznaczonej dla artystów, wykonawców i innych osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością w celu wymiany informacji, inicjatyw i pomysłów. Z platformy korzysta obecnie ponad 43 tys. użytkowników.

Komisja w dalszym ciągu koordynuje i ułatwia wymianę na szczeblu UE, aby odpowiedzieć na wyzwania i możliwości, przed którymi stoją sektor kultury i sektor kreatywny.

Więcej informacji

Przewodnik dotyczący finansowania CulturEU

Kreatywna Europa 2021–2027

Platforma Creatives Unite