Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Cel – zwiększenie cyberbezpieczeństwa

2016-07-05 8:03 przez Beata Skowrońska

Pierwsze w historii partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego zostało podpisane między Komisją Europejską oraz firmami reprezentującymi sektor usług informatycznych. Wartość porozumienia to prawie 2 miliardy euro.

Inwestycje w bezpieczeństwo cybernetyczne

Badania wskazują, że co najmniej 80 proc. przedsiębiorstw w UE minimum raz w roku jest ofiarą incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem. Zwiększenie skali tego problemu notuje się również poza Europą. Zapobieganiu temu zjawisku mają służyć zaplanowane do 2020 roku inwestycje w sektor bezpieczeństwa informatycznego o wartości 1,8 mld euro.

Jednolity rynek cyfrowy nie może istnieć bez zaufania i bezpieczeństwa. Europa musi być przygotowana na stawienie czoła coraz bardziej wyrafinowanym zagrożeniom cybernetycznym, dla których granice państwowe nie stanowią żadnej przeszkody. Przedstawiamy dziś propozycję konkretnych środków, dzięki którym Europa będzie mogła skuteczniej bronić się przed takimi atakami i zapewniać bezpieczeństwo infrastruktury niezbędnej do tworzenia i rozwoju naszej gospodarki cyfrowej.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący KE do spraw jednolitego rynku cyfrowego.

Cele partnerstwa

Zawiązane partnerstwo publiczno- prywatne przewiduje współpracę uczestników rynku cyberbezpieczeństwa, przedstawicieli krajowych, regionalnych i lokalnych administracji publicznych oraz ośrodków badawczych i akademickich. Podmioty współdziałać będą w zakresie badań i innowacji oraz wypracowania rozwiązań dot. cyberbezpieczeństwa dla różnych sektorów, takich jak sektory energetyki, zdrowia, transportu i finansów.

Kontekst

Plan działania wpisuje się w strategię jednolitego rynku cyfrowego z 2015 r., strategię UE w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego z 2013 r. oraz przyszłą dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Strona Komisji Europejskiej.