Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Cel – redukcja CO2

2016-07-25 12:24 przez Beata Skowrońska

Transport, budownictwo, rolnictwo, odpady, użytkowanie gruntów i leśnictwo –do 2030 roku te sektory, mają obniżyć poziom emisji CO2 o (w porównaniu z 2005 rokiem) 30 procent. Pakiet środowiskowy przyjęty przez Komisję Europejską zakładają także różny ciężar zobowiązań w zależności od kraju członkowskiego – w przypadku Polski wynosi on 7 proc.

Gospodarka niskoemisyjna

Celem działalności ograniczającej emisję CO2 jest przejście na tzw. gospodarkę niskoemisyjną. Ustalenia porozumienia paryskiego w tej sprawie stanowią integralną cześć założeń dot. unii energetycznej i polityki przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

UE wyznaczyła sobie ambitny cel redukcji emisji. Jestem przekonany, że możemy go osiągnąć dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich państw członkowskich. Proponowane krajowe wiążące cele są sprawiedliwe, elastyczne i realistyczne. Stanowią właściwą zachętę do uwolnienia inwestycji w sektorach transportu, rolnictwa, budownictwa i gospodarowania odpadami. Dzisiejsze wnioski to dowód, że odrobiliśmy pracę domową i że dotrzymujemy obietnic.

Miguel Arias Cañete Komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Strona Komisji Europejskiej.