Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Cel: łatwiejszy dostęp do funduszy strukturalnych

2016-09-29 3:56 przez Beata Skowrońska

Uproszczenia przy zwrocie poniesionych wydatków, wprowadzenie e-administracji, łączenie źródeł finansowania oraz ujednolicenie procedur – to propozycje UE ukierunkowane na ułatwienie firmom dostępu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Praca unijnej grupy wysokiego szczebla

Panel ekspercki powołany przez Komisję Europejską na podstawie inicjatywy „budżet UE ukierunkowany na wyniki”, po roku pracy przedstawił szereg propozycji mających na celu ułatwienie dostępu do funduszy unijnych przedsiębiorcom. Jednym z głównych problemów, wskazanych w raporcie grupy, są zbyt rozbudowane procedury administracyjne, odstraszające firmy sektora MŚP (w tym start-upy), co skutkuje niewykorzystaniem ich potencjału.

Zalecenia

Raport grupy (Link otwiera się w nowej karcie tutaj) przedstawia szereg propozycji poprawy dostępu firm do funduszy unijnych w 4 głównych obszarach:

  • procedury w komunikacji online;
  • prostsze metody zwrotu wydatków;
  • łatwiejszy dostępu do finansowania dla MŚP;
  • większe wykorzystanie instrumentów finansowych.

Prostota i elastyczność są kluczem do sukcesu inwestycji wspieranych przez fundusze strukturalne i inwestycyjne w Europie. Musimy wspierać realizację innowacyjnych projektów o wysokiej jakości, ułatwiając dostęp do funduszy małym firmom i przedsiębiorstwom typu start-up. Oprócz tego zalecenia grupy wysokiego szczebla stanowią materiał do rozważań na temat kształtu polityki spójności po 2020 r. – Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu.

Więcej

Dodatkowe informacje można znaleźć na Link otwiera się w nowej karcie stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: http://ec.europa.eu/