Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Brexit staje się faktem

2016-06-24 8:25 przez Beata Skowrońska

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, mimo sondażowych wyników wskazujących początkowo na wygraną euroentuzjastów, staje się rzeczywistością. Za opuszczeniem Unii opowiedziało się 51,9% obywateli Zjednoczonego Królestwa.

Historyczny precedens

Choć teoretyczny mechanizm opuszczenia UE przez kraj członkowski opracowany i wcielony w życie został już w przyjętym 1 grudnia 2009 roku Traktacie Lizbońskim (art. 50 TFUE), Wielka Brytania będzie pierwszym krajem w historii Unii, który skorzysta z tego przepisu w praktyce. Procedura wyjścia zakłada złożenie przez kraj stosownego wniosku do Rady Europejskiej, późniejsze (trwające maksymalnie 2 lata) negocjacje z UE w zakresie przyszłych stosunków bilateralnych, oraz finalne wygaśnięcie zobowiązań traktatowych wobec zainteresowanego państwa.

Możliwe scenariusze

Wyjście Wielkiej Brytanii będzie miało dla UE daleko idące konsekwencje. Organizację po 43 latach opuszcza bowiem jedna z jej najsilniejszych gospodarek (16% PKB UE, 13% populacji). Eksperci oceniają, iż może to spowodować nasilenie tendencji odśrodkowych i rozpoczęcie procesu występowania kolejnych krajów, bądź (wręcz przeciwnie) zwiększenie dążeń ukierunkowanych na zaciśnięcie współpracy krajów strefy euro z jednoczesnym przekazaniem unijnym instytucjom większych uprawnień.

Autor: Damian Wiśniewski, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.