Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Bioekonomia- wyzwania dla regionów- w kontekście Platformy Wymiany Wiedzy

2016-04-29 2:32 przez Beata Skowrońska

28 kwietnia 2016 roku w Komitecie Regionów odbyła się konferencja „ Bioekonomia- wyzwania dla regionów- w kontekście Platformy Wymiany Wiedzy”.

Moderowana przez Richarda Tuffs z ERRINu konferencja miała na celu wzrost świadomości na temat bioekonomii i wspomaganie wymiany informacji pomiędzy Komisją Europejską i regionami, a także pomiędzy samymi regionami. Konferencje otworzył Gilles Laroche z Komisji Europejskiej podkreślając jak ważna jest bioekonomia dla regionów. Pierwsza część konferencji skupiła się na rolnictwie partnerstwie innowacyjnym w rolnictwie i badanach nad żywnością. Przedstawiciel Extremedury zaprezentował projekty ze swojego regionu: projekt LABPOLE który skupiał się na zwierzętach jako pacjent i żywności a także projekt LIFE+SAVECROPS, który obejmował produkcje środków biobójczych wypracowanych z kalafiora i czosnku.Druga część konferencji skupiła się na bio- przemyśle i inteligentnej specjalizacji.