Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Procedura konkursowa PROW

Ogłoszenie Nr: 3/2021 Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Procedura konkursowa PROW 22.11.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – operacje obejmujące wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego


LGD Ziemia Wabrzeska

Ogłoszenie nr 2/2021 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Procedura konkursowa PROW 22.11.2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dla Krajny i Paluk

Ogłoszenie nr 4/2021 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Procedura konkursowa PROW 22.11.2021

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


LGD Dla Krajny i Paluk

Ogłoszenie nr 3/2021 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Procedura konkursowa PROW 22.11.2021

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Ogłoszenie Nr 2/2021 Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Procedura konkursowa PROW 05.10.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.


Ogłoszenie Nr 1/2021 Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Procedura konkursowa PROW 05.10.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.


Konkursu 3/2021

Procedura konkursowa PROW 15.09.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Nr konkursu LGD: 3/2021


LGD Podgrodzie Torunskie

Konkurs 4/2020

Procedura konkursowa PROW 16.11.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA BUDOWĘ LUB PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ, TURYSTYCZNEJ LUB KULTURALNEJ Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Zakole Dolnej Wisly

Konkurs 5/2020

Procedura konkursowa PROW 02.11.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


LGD Dla Krajny i Paluk

Konkurs 1/2020

Procedura konkursowa PROW 19.10.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


LGD TRZY DOLINY

Konkurs 3P/2020

Procedura konkursowa PROW 14.10.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Vistula Terra Culmensis

Konkurs 4/2020

Procedura konkursowa PROW 05.10.2020

KONKURS 4/2020 - ROZWÓJ FIRM - Nabór wniosków: 19.10.2020 - 03.11.2020 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Vistula Terra Culmensis

Konkurs 5/2020

Procedura konkursowa PROW 05.10.2020

KONKURS 5/2020 - NOWE FIRMY - Nabór wniosków: 04.11.2020 - 03.12.2020 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 6/2020

Procedura konkursowa PROW 05.10.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 5/2020

Procedura konkursowa PROW 04.09.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 5/2020

Procedura konkursowa PROW 10.06.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


LGD Podgrodzie Torunskie

Konkurs 2/2020

Procedura konkursowa PROW 10.06.2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2020 - Rozwój działalności gospodarczej - Podgrodzie Toruńskie OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 4/2020

Procedura konkursowa PROW 19.02.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 3/2020

Procedura konkursowa PROW 10.02.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 2/2020

Procedura konkursowa PROW 10.02.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 1/2020

Procedura konkursowa PROW 03.02.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 2/2020

Procedura konkursowa PROW 27.01.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 1/2020

Procedura konkursowa PROW 20.01.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie


Konkurs 1/2020

Procedura konkursowa PROW 02.01.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Ogłoszenie Nr 1/2020 Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej


Konkurs 1/2020

Procedura konkursowa PROW 30.12.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nr konkursu LGD: 01/2020


Konkurs 1/2020

Procedura konkursowa PROW 23.12.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr konkursu LGD: 1/2020


LGD TRZY DOLINY

Konkurs 1T/2020

Procedura konkursowa PROW 17.12.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 1/2020

Procedura konkursowa PROW 16.12.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 1/2020

Procedura konkursowa PROW 16.12.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”


Konkurs 5/2019

Procedura konkursowa PROW 25.11.2019

Ogłoszenie nr 5/2019 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr konkursu LGD: 5/2019 Termin składania wniosków: od 09.12.2019 do 23.12.2019


Konkurs 6/2019

Procedura konkursowa PROW 21.11.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Nr konkursu LGD: 6/2019


LGD TRZY DOLINY

Konkurs 6P/2019

Procedura konkursowa PROW 08.11.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Konkurs 6P/2019


LGD TRZY DOLINY

Konkurs 5D/2019

Procedura konkursowa PROW 06.11.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Konkurs 5D/2019


Konkurs 10/2019

Procedura konkursowa PROW 30.10.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Nabór nr 10/2019


Konkurs 3/2019

Procedura konkursowa PROW 21.10.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Konkurs 3/2019

Procedura konkursowa PROW 14.10.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 2/2019

Procedura konkursowa PROW 14.10.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 5/2019

Procedura konkursowa PROW 22.07.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Rozwijanie działalności gospodarczej Więcej informacji na stronie: http://lgdpojezierzebrodnickie.pl/prow1/


Konkurs 1/2019

Procedura konkursowa PROW 28.06.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ogłasza nabór pt. Tworzenie/ rozbudowa/ przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej


Konkurs 3/2019

Procedura konkursowa PROW 28.06.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego ogłasza nabór wniosków związaych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.


Konkurs 2/2019

Procedura konkursowa PROW 28.06.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego ogłasza nabór wniosków z zakresu: Promowanie obszaru LSR w tym produktów i usług lokalnych.


Konkurs 1/2019

Procedura konkursowa PROW 28.06.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego ogłasza nabór pt. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.


Konkurs 5/2019

Procedura konkursowa PROW 26.06.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków pt. Rozwijanie działalności gospodarczej


Konkurs 2/2019

Procedura konkursowa PROW 24.06.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ ogłasza nabór pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej


Konkurs 4/2019

Procedura konkursowa PROW 24.06.2019

LGD Ziemia Wąbrzeska ogłasza nabór pt. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.  Przedsięwzięcie: Wsparcie oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych


Konkurs 3/2019

Procedura konkursowa PROW 24.06.2019

LGD Ziemia Wąbrzeska ogłasza nabór pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej


Konkurs II/2019

Procedura konkursowa PROW 04.06.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości Zakres operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: rozwój przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych Więcej informacji na stronie: http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/nabory/111-aktualne-nabory/517-nabor-ii-2019-inkubator-przetworstwa-lokalnego-produktow-rolnych


Konkurs 1/2019

Procedura konkursowa PROW 29.05.2019

Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" prowadzi nabór wniosków nr 1/2019 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Więcej informacji na stronie: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/redir,59?tresc=1746


Konkurs 3/2019

Procedura konkursowa PROW 02.05.2019

Karbowo, dnia 02.05.2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. Więcej informacji na stronie: http://lgdpojezierzebrodnickie.pl


Konkurs 3/2019

Procedura konkursowa PROW 02.05.2019

Inowrocław, 02.05.2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny operacji: Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r. Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. Więcej informacji na stronie: www.czarnoziemnasoli.pl


Konkurs 4/2019

Procedura konkursowa PROW 02.05.2019

Inowrocław, 02.05.2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny operacji: 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r. Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej. Więcej informacji na stronie: · www.czarnoziemnasoli.pl


Konkurs 4/2019

Procedura konkursowa PROW 30.04.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Więcej informacji na stronie: http://www.rlks.naklo.pl/infrastruktura-dla-lokalnych-inicjatyw/ogloszenia-o-naborach-wnioskow/237-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-konkurs-nr-4-2019.html


Konkurs 3/2019

Procedura konkursowa PROW 30.04.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Więcej informacji na stronie: http://www.rlks.naklo.pl/infrastruktura-dla-lokalnych-inicjatyw/ogloszenia-o-naborach-wnioskow/236-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-konkurs-nr-3-2019.html


Konkurs 1/2019

Procedura konkursowa PROW 29.04.2019

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej informacji na stronie: http://www.lgd-paluki.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=128


KONKURS NR 2/2019

Procedura konkursowa PROW 29.04.2019

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej informacji na stronie: http://www.naszakrajna.org/konkursy.html


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2019

Procedura konkursowa PROW 15.04.2019

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGDw ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020-ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.


LGD TRZY DOLINY

Ogłoszenia o naborze wniosków 3R/2019

Procedura konkursowa PROW 21.03.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- rozwijanie działalności gospodarczej.


Ogłoszenie o naborze wniosków I/2019

Procedura konkursowa PROW 21.03.2019

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- podejmowanie działalności gospodarczej.


LGD Zakole Dolnej Wisly

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019

Procedura konkursowa PROW 21.03.2019

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- rozwój działalności gospodarczej.


LGD TRZY DOLINY

Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 2I/2019

Procedura konkursowa PROW 15.03.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie tworzenia lub rozwijania inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych [...].


Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1Z/2019

Procedura konkursowa PROW 07.03.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: Rozwoj przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019

Procedura konkursowa PROW 04.03.2019

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”


Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2019/G

Procedura konkursowa PROW 04.03.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Granty PROW - Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku.


Ogłoszenia o naborze wniosków 1/2019/G

Procedura konkursowa PROW 04.03.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Granty PROW - Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjnych do 2023 roku.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2019

Procedura konkursowa PROW 28.02.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.