Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Nr konkursu LGD: 3/2022.

Dodane 16.12.2021 przez Joanna Borkowska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Nr konkursu LGD: 3/2022.

I. Termin składania wniosków: 30/12/2021 – 18/01/2022 do godz. 14.00

II. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica

od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

III. Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz zaleca się załączenie wersji elektronicznej wniosku zapisanej na informatycznym nośniku danych.

IV. Forma wsparcia: premia.

V. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

VI. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków.

VII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 13 do ogłoszenia

VIII. Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

IX. Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 7,6 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”/

X. Limit środków w ramach naboru: 179 706,35 € (po kursie 4 zł – 718 825,40 zł)

XI. Kwota wsparcia równa: 100 000,00 zł.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” oraz na stronach internetowych:

 

· www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Pytania należy kierować na adres email: lgdbrodnica@wp.pl lub telefonicznie: 564934404

Pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” udzielają doradztwa w ramach naboru do dnia 12.01.2022 r. do godz. 14.00