Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Opracowania i analizy

21 Grudzień

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO W K-P na lata 2014-20 za rok 2022

2023/12/21
--sprawozdanie--
Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO W K-P na lata 2014-20 za rok 2022
16 Sierpień

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO W K-P na lata 2014-20 za rok 2021

2022/08/16
--sprawozdanie--
Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO W K-P na lata 2014-20 za rok 2021
11 Maj

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2020 z uwzględnieniem wykorzystania środków UE (w załączniku)

2022/05/11
--publikacja--
Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2020 z uwzględnieniem wykorzystania środków UE (w załączniku)
07 Luty

Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia – moduł 2

2022/02/07
--publikacja--
Moduł 2 - przedstawienie propozycji produktów spełniających warunki dla instrumentów finansowych, w tym także w ramach re-użycia środków wycofanych z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w ramach RPO WK-P 2007-2013 oraz 2014-2020, grudzień 2021r.
07 Luty

Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia – moduł 1

2022/02/07
--publikacja--
Moduł 1 - badanie kierunkowego modelu interwencji oraz określenie propozycji form wsparcia w poszczególnych obszarach interwencji, wrzesień 2021 analiza ex-ante
10 Grudzień

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO W K-P na lata 2014-20 za rok 2020

2021/12/10
--sprawozdanie--
Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO W K-P na lata 2014-20 za rok 2020
22 Marzec

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2019 z uwzględnieniem wykorzystania środków UE

2021/03/22
--publikacja--
09 Marzec

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2017-2019

2021/03/09
--raport--
Dokument plus załączniki
08 Marzec

Opieka nad dziećmi do 3 lat w województwie kujawsko-pomorskim w 2019r.

2021/03/08
--publikacja--
18 Listopad

Sprawozdanie roczne za rok 2019 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2020/11/18
--sprawozdanie--
29 Styczeń

Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem

2020/01/29
--publikacja--
26 Listopad

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

2019/11/26
--raport--
Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim
26 Listopad

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. z uwzględnieniem wykorzystania środków UE

2019/11/26
--raport--
Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. z uwzględnieniem wykorzystania środków UE
19 Lipiec

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO W K-P na lata 2014-20 za rok 2018

2019/07/19
--sprawozdanie--
18 Grudzień

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017

2018/12/18
--poradnik--
08 Listopad

Regionalna analiza potrzeb w obszarze ochrony zdrowia. Szpitale powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim” – III wersja-z erratą 11.2018 r.

2018/11/08
--raport--
21 Czerwiec

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO W K-P na lata 2014-20 za rok 2017

2018/06/21
--sprawozdanie--
28 Listopad

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO W K-P na lata 2014-20 za rok 2016. Wersja ostateczna – aktualizacja po uwagach KE

2017/11/28
--sprawozdanie--
23 Sierpień

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 za rok 2016

2017/08/23
--sprawozdanie--
20 Kwiecień

Regionalna analiza potrzeb w obszarze ochrony zdrowia

2017/04/20
--raport--
03 Marzec

Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, wraz ze świadczeniem usług doradczych

2017/03/03
--raport--
29 Listopad

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2015

2016/11/29
--raport--
13 Lipiec

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 za rok 2015

2016/07/13
--sprawozdanie--
24 Maj

Broszura promocyjna „Fundusze unijne w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2014-2020”

2016/05/24
--publikacja--
24 Sierpień

Broszura promocyjna „Fundusze unijne w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2014-2020”

2015/08/24
--publikacja--
20 Sierpień

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2014-2020

2015/08/20
--raport--