Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Skład Komitetu Monitorującego

Skład Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 – stan na 7 września 2022 r.

Członkowie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego.
(kliknij, aby powiększyć)

Kryteria, jakie powinni spełniać przedstawiciele  do prac w KM:

 • a) wykształcenie wyższe, preferowane studia kierunkowe: ekonomiczne, prawnicze, politologiczne/społeczne,
 • b) posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji Programu,
 • c) znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego,
 • d) doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy Unijnych,
 • e) dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych, przewidywana częstotliwość posiedzeń: nie rzadziej niż raz na pół roku, miejsce spotkań: Toruń lub posiedzenia wyjazdowe w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
 • f) posiadanie tzw. miękkich kompetencji, umożliwiające efektywne sprawowanie funkcji w KM: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania faktycznej informacji zwrotnej (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM od środowiska, które członek KM reprezentuje,
 • g) kryterium dodatkowe (preferowane):
  • doświadczenie w pracach Komitetu Monitorującego, Regionalnego Komitetu Sterującego, Komisji Oceny Projektów, Panelu Ekspertów.

Uchwały:

Powołanie:

 

 • UCHWAŁA NR  25/996/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2022 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz


 • UCHWAŁA NR  35/1431/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz


 • UCHWAŁA NR  9/350/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 marca 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz


 • UCHWAŁA NR 48/2046/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz


 • UCHWAŁA NR  40/1678/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz


 • UCHWAŁA NR  18/652/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) uz-6-22-18-652 pobierz


 • UCHWAŁA NR  9/350/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 marca 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz

 • UCHWAŁA NR 48/2046/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz

 • UCHWAŁA NR 29/1265/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz

 • UCHWAŁA NR 5/183/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz

 • Uchwała nr 34/1544/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz

 • Uchwała nr 2/46/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz zip

 • Uchwała nr 12/468/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz zip

 • Uchwała nr 21/886/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz zip

 • Uchwała nr 20/899/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz zip

 • Uchwała nr 17/764/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz zip

 • Uchwała nr 23/1059/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz zip

 • Uchwała nr 35/1610/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz zip

 • Uchwała nr 45/2036/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz zip

 • Uchwała nr 48/2153/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz zip

 • Uchwała nr 6/177/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz zip

 • Uchwała nr 10/357/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) pobierz zip

 • Uchwała nr 48/2153/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).
  pobierz: skan (.pdf)

 • Uchwała nr 45/2036/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).
  pobierz: skan (.pdf)

 • Uchwała nr 35/1610/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).
  pobierz: skan (.pdf)

 • Uchwała nr 23/1059/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).
  pobierz: skan (.pdf)

 • Uchwała nr 17/764/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).
  pobierz: skan (.pdf)

 • Uchwała nr 10/311/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 13/396/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 15/433/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 18/546/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2015 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 22/719/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 27/927/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 42/1472/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).
  pobierz: skan (.pdf)/dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 4/59/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) .
  pobierz: skan (.pdf)/dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 16/523/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorują-cego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf)/dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 24/881/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P)
  pobierz:
   skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 31/1230/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P)
  pobierz:
   skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 40/1590/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorują-cego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P)
  pobierz:
   skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 44/1721/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorują-cego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P)
  pobierz:
   skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 5/187/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorują-cego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P)
  pobierz:
   skan (.pdf)

 • Uchwała nr 12/476/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P).                        pobierz: skan (.pdf)

Procedury:

 • Uchwała nr 17/764/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) dokument dostępny zip

 • Uchwała nr 48/2152/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
  pobierz:[nbsp]skan (.pdf) dokument dostępny zip

 • Uchwała nr 45/2035/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
  pobierz: skan (.pdf) dokument dostępny zip

 • Uchwała nr 41/1380/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 44/1477/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 5/140/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 8/237/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 10/309/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 18/546/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 33/110/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 42/1471/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
  pobierz: skan (.pdf)/dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 5/186/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
  pobierz: skan (.pdf)

 • Uchwała nr 12/475/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.    pobierz: skan (.pdf)

 • Uchwała nr 17/764/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.    pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)