Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Uchwały

Rok 2022

2022 r. Rejestr  uchwał  KM 2014-2020-rozpisane-posiedzenia KM

2022- bieżący rejestr uchwał KM

2022-wszystkie uchwały KM -2015-2022

1. Uchwała Nr 1/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa Schemat: Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego (tryb pozakonkursowy) pobierz

2. Uchwała Nr 2/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.2 Regionalny transport niskoemisyjny, Schemat: Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego (tryb pozakonkursowy) pobierz

3. Uchwała Nr 3/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa – projekt pozakonkursowy pobierz

4. Uchwała Nr 4/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.1 Odporność systemu ochrony zdrowia, Schemat Projekt pozakonkursowy (podjęta w trybie obiegowym) pobierz

5. Uchwała Nr 5/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (tryb obiegowy) pobierz

6. Uchwała Nr 6/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (tryb obiegowy) pobierz

7. Uchwała Nr 7/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego – tryb pozakonkursowy (tryb obiegowy) pobierz

8. Uchwała Nr 8/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz

9. Uchwała Nr 12/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa Schemat: Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego (tryb pozakonkursowy)- podjęta w trybie obiegowym pobierz

10. Uchwała Nr 9/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 za rok 2021 (tryb obiegowy) pobierz

11. Uchwała Nr 10/2022 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych (tryb obiegowy) pobierz

12. Uchwała Nr 11/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (tryb obiegowy) pobierz

13. Uchwała Nr 13/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (tryb obiegowy) pobierz

14. Uchwała Nr 14/2022 z dnia 13 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz

15. Uchwała Nr 15/2022 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii covid-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działanie 13.4 Pomoc Ukrainie, schemat: Kujawsko – pomorskie Centrum pobytowo-rehabilitacyjne (tryb nadzwyczajny), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz

16. Uchwała Nr 16/2022 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego – RLKS pobierz

17. Uchwała Nr 17/2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów  dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tryb obiegowy) pobierz

18. Uchwała Nr 18/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (tryb obiegowy) pobierz

19. Uchwała Nr 19/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz

20. Uchwała Nr 20/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich w miastach prezydenckich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz

21. Uchwała Nr 21/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, schemat: Mikroinstalacje – budynki użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz

 

Rok 2021

Rejestr uchwał (.doc)

Rejestr uchwał z rozpisaniem posiedzeń (.doc)

Rejestr uchwał wszystkie uchwały (.doc)

 1. Uchwała nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz
 2. Uchwała Nr 2/2021 z dnia 12 stycznia  2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz
 3. Uchwała Nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej – tryb pozakonkursowy RPO WK-P (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz
 4. Uchwała Nr 4/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz
 5. Uchwała Nr 5/2021 z dnia 2 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym pobierz
 6. Uchwała nr 6/2021 z dnia 9 marca 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (podjęta w trybie obiegowym) pobierz
 7. Uchwała nr 7/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: imprezy kulturalne – edycja 2021 (tryb pozakonkursowy) (podjęta w trybie obiegowym) pobierz
 8. Uchwała nr 8/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz
 9. Uchwała nr 9/2021 z dnia 28 maja  2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WK-P 2014-2020 za 2020 r. (podjęta w trybie obiegowym) pobierz
 10. Uchwała nr 10/2021 z dnia 4 czerwca 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego  Schemat: Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla wzmocnienia transferu wiedzy oraz współpracy na rzecz realizacji procesów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2027 – tryb pozakonkursowy (podjęta w trybie obiegowym) pobierz
 11. Uchwała nr 11/2021 z dnia 4 czerwca 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury, schemat: Projekty przygotowawcze dla inwestycji infrastrukturalnej, która będzie realizowana ze środków programu operacyjnego polityki spójności w następnym okresie programowania – tryb pozakonkursowy (podjęta w trybie obiegowym) pobierz
 12. Uchwała nr 12/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Schemat I: Inwestycje w zakresie rehabilitacji leczniczej – szpitale powiatowe; Schemat II: Inwestycje w zakresie rehabilitacji leczniczej na terenach wiejskich; Schemat III: Inwestycje w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie (podjęta w trybie obiegowym) pobierz
 13. Uchwała nr 13/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu schemat: Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów – pozakonkursowy (podjęta w trybie obiegowym) pobierz
 14. Uchwała Nr 14/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego interpretacji kryterium w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną dot. powiązania inwestycji  z przedsięwzięciami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz
 15. Uchwała nr 15/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: schemat: magazyn do przechowywania materiałów i sprzętu, w tym na cele COVID-19 (tryb nadzwyczajny) pobierz plik
 16. Uchwała nr 16/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (REACT-EU) pobierz plik
 17. Uchwała Nr 17/2021 z dnia 10 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów w Planie Działań na rok 2021 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz plik
 18. Uchwała Nr 18/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia  Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego – RLKS pobierz plik
 19. Uchwała Nr 19/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Zwiększony dostęp do krótkoterminowej terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych pobierz plik

Rok 2020

Rejestr uchwał (.doc)

Rejestr uchwał z rozpisaniem posiedzeń (.doc)

Rejestr uchwał wszystkie uchwały (.doc)

 1. Uchwała Nr 1/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach pobierz
 2. Uchwała Nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych pobierz
 3. Uchwała Nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, schemat: Profesjonalizacja IOB – tryb pozakonkursowy pobierz
 4. Uchwała Nr 4/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, schemat: Infrastruktura biznesowa pobierz
 5. Uchwała Nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej pobierz
 6. Uchwała Nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: imprezy kulturalne – edycja 2020  (tryb pozakonkursowy) pobierz
 7. Uchwała Nr 7/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury pobierz
 8. Uchwała Nr 8/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, inne placówki wsparcia i opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz podmioty reintegracyjne pobierz
 9. Uchwała Nr 9/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. przyjmująca stanowisko w sprawie interpretacji kryterium wyboru projektu w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz
 10. Uchwała Nr 10/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9. Solidarne społeczeństwo pobierz
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, schemat: Promocja terenów inwestycyjnych (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy, w zakresie w zakresie kryteriów dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, dla Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, w zakresie kryteriów dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Schemat: Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim, w zakresie kryteriów dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Schemat: Program redukcji otyłości u osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2022 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 16. Uchwała nr 16/2020 z dnia 27 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 17. Uchwała nr 17/2020 z dnia 10 kwietnia  2020 r. w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycjew infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Zapobieganie i zwalczanie „COVID-19” – projekt pozakonkursowy realizowany w trybie nadzwyczajnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 18. Uchwała nr 18/2020 z dnia 10 kwietnia  2020 r. w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w celu złagodzenia negatywnego wpływu choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na realizację projektów (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 19. Uchwała nr 19/2020 z dnia 10 kwietnia  2020 r w sprawie zatwierdzenia kryteriów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 20. Uchwała nr 20/2020 z dnia 10 kwietnia  2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, inne placówki wsparcia i opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz podmioty reintegracyjne (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 21. Uchwała 21/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 22. Uchwała Nr 22/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat: projekt grantowy  polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19-tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 23. Uchwała nr 23/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 24. Uchwała Nr 24/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 25. Uchwała Nr 25/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 26. Uchwała Nr 26/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat: Granty na kapitał obrotowy  dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy  realizowany w trybie nadzwyczajnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 27. Uchwała Nr 27/2020 z dnia 15 czerwca  2020 r. w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w celu złagodzenia negatywnego wpływu choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na realizację projektów (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz doc
 28. Uchwała Nr 28/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Projekt pozakonkursowy (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 29. Uchwała Nr 29/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zatwierdzona w trybie obiegowym) pobierz zip
 30. Uchwała Nr 30/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, schemat: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla inwestycji w infrastrukturę szpitali wojewódzkich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz zip
 31. Uchwała Nr 31/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 za rok 2019 pobierz zip
 32. Uchwała Nr 32/2020 z dnia 30 września  2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych pobierz zip
 33. Uchwała Nr 33/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej pobierz zip
 34. Uchwała Nr 34/2020 z dnia 30 września  2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla  Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz zip
 35. Uchwała Nr 35/2020 z dnia 30 września  2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska  i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat:  Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz zip
 36. Uchwała Nr 36/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz zip
 37. Uchwała Nr 37/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania  3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: system parkingów „parkuj i jedź” pobierz zip
 38. Uchwała 38/2020 z 8 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, schemat: Profesjonalizacja IOB – tryb pozakonkursowy pobierz zip
 39. Uchwała 39/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Zapobieganie i zwalczanie „COVID-19” – projekt pozakonkursowy realizowany w trybie nadzwyczajnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz zip
 40. Uchwała 40/2020 z 30 października 2020 r w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Podziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, Schemat: promocja terenów inwestycyjnych – tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz zip
 41. Uchwała Nr 41/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz zip
 42. Uchwała nr 42/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, schemat: projekt grantowy dot. przeciwdziałania i zwalczania skutków gospodarczych wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w branży gastronomicznej i fitness – realizowany w trybie nadzwyczajnym (podjęta w trybie obiegowym) pobierz zip
 43. Uchwała Nr 43/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, schemat: projekt grantowy dot. przeciwdziałania i zwalczania skutków gospodarczych wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w branży gastronomicznej i fitness – realizowany w trybie nadzwyczajnym pobierz zip
 44. Uchwała nr 44/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działań na rok 2021 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz zip
 45. Uchwała nr 45/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działań na rok 2021 dla Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz zip
 46. Uchwała nr 46/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działań na rok 2021 dla Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz zip

Rok 2019

s
Rejestr uchwał (.doc)

Rejestr uchwał z rozpisaniem posiedzeń (.doc)

Rejestr uchwał wszystkie uchwały (.doc)

 1. Uchwała nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo w zakresie: Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, schemat: Projekty w zakresie wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. pobierz (zip)
 2. Uchwała nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych pobierz (zip)
 3. Uchwała nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – obszary chronione pobierz (zip)
 4. Uchwała nr 4/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna pobierz (zip)
 5. Uchwała nr 5/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa pobierz (zip)
 6. Uchwała nr 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej pobierz (zip)
 7. Uchwała nr 7/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
 8. Uchwała nr 8/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
 9. Uchwała nr 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 10. Uchwała nr 10/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia Warunków udzielania wsparcia dla projektów dla Działania 11.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, schemat: Warunki udzielenia wsparcia w ramach EFS pobierz (zip)
 11. Uchwała nr 11/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pobierz (zip)
 12. Uchwała nr 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
 13. Uchwała nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego pobierz (zip)
 14. Uchwała nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: imprezy kulturalne – edycja 2019 (tryb pozakonkursowy) pobierz (zip)
 15. Uchwała nr 15/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) pobierz (zip)
 16. Uchwała nr 16/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat:  Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 17. Uchwała nr 17/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 18. Uchwała nr 18/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej  do spraw kryteriów wyboru projektów w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (doc)
 19. Uchwała nr 19/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej  do spraw EFS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (doc)
 20. Uchwała nr 20/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej  do spraw ZIT w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (doc)
 21. Uchwała nr 21/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej  do spraw badań i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (doc.)
 22. Uchwała nr 22/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej  do spraw koordynacji interwencji w sektorze zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (doc.)
 23. Uchwała nr 23/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej  do spraw RLKS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (doc.)
 24. Uchwała nr 24/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej  do spraw zrównoważonego rozwoju w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (doc.)
 25. Uchwała nr 25/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe wykorzystujące usługi ICT pobierz (zip)
 26. Uchwała nr 26/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe z wyłączeniem usług ICT pobierz (zip)
 27. Uchwała nr 27/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży pobierz (zip)
 28. Uchwała nr 28/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 29. Uchwała nr 29/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP przez instytucje otoczenia biznesu, schemat: Profesjonalizacja instytucji otoczenia biznesu pobierz (zip)
 30. Uchwała nr 30/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, schemat: Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów – pozakonkursowy pobierz (zip)
 31. Uchwała nr 31/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejskai promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
 32. Uchwała nr 32/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
 33. Uchwała nr 33/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury pobierz (zip)
 34. Uchwała nr 34/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje  w infrastrukturę społeczną, schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań chronionych pobierz (zip)
 35. Uchwała nr 35/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych realizujących wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi pobierz (zip)
 36. Uchwała nr 36/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz (zip)
 37. Uchwała nr 37/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo pobierz (zip)
 38. Uchwała nr 38/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy pobierz (zip)
 39. Uchwała nr 39/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, schemat: rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach odpryskowych pobierz (zip)
 40. Uchwała nr 40/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe wykorzystujące usługi ICT pobierz (zip)
 41. Uchwała nr 41/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe z wyłączeniem usług ICT pobierz (zip)
 42. Uchwała nr 42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 za rok 2018 pobierz (zip)
 43. Uchwała nr 43/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz (zip)
 44. Uchwała nr 44/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pobierz (zip)
 45. Uchwała nr 45/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 46. Uchwała nr 46/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST pobierz (zip)
 47. Uchwała nr 47/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania  3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: system parkingów „parkuj i jedź” pobierz (zip)
 48. Uchwała nr 48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, schemat: Infrastruktura biznesowa w regionie pobierz (zip)
 49. Uchwała nr 49/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych pobierz (zip)
 50. Uchwała nr 50/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie pobierz (zip)
 51. Uchwała nr 51/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich pobierz (zip)
 52. Uchwała nr 52/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych pobierz (zip)
 53. Uchwała nr 53/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r przyjmująca stanowisko w sprawie kluczowych dla rozwoju regionu
  kujawsko-pomorskiego zasad przygotowywania programów operacyjnych na lata 2021-2027 w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej pobierz (zip)
 54. Uchwała nr 54/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych pobierz
 55. Uchwała nr 55/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej pobierz
 56. Uchwała nr 56/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich pobierz
 57. Uchwała nr 57/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej pobierz
 58. Uchwała nr 58/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy pobierz
 59. Uchwała nr 59/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo pobierz
 60. Uchwała nr 60/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja pobierz
 61. Uchwała nr 61/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz
 62. Uchwała nr 62/2019 z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej (podjęta w trybie obiegowym) pobierz
 63. Uchwała nr 63/2019 z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT ) (podjęta w trybie obiegowym) pobierz
 64. Uchwała nr 64/2019 z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (podjęta w trybie obiegowym) pobierz
 65. Uchwała nr 65/2019 z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania  6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje  w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe (podjęta w trybie obiegowym) pobierz
 66. Uchwała Nr 66/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu weryfikacji punktowych kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, do której niezbędne są dane z całej populacji złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w danym naborze pobierz doc
 67. Uchwała Nr 67/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Projekt pozakonkursowy pobierz zip
 68. Uchwała Nr 68/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów  wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat:  Mikroinstalacje pobierz zip
 69. Uchwała Nr 69/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów  wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich pobierz zip
 70. Uchwała Nr 70/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa – projekt pozakonkursowy pobierz zip
 71. Uchwała Nr 71/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz zip
 72. Uchwała Nr 72/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych oraz Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, schemat: Profilaktyka raka płuc w województwie kujawsko-pomorskim pobierz zip
 73. Uchwała Nr 73/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9. Solidarne społeczeństwo, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne oraz Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym pobierz zip
 74. Uchwała Nr 74/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, 10.2.2 Kształcenie ogólne oraz 10.2.3 Kształcenie zawodowe pobierz zip

Rok 2018

Rejestr uchwał (.doc)

Rejestr uchwał z rozpisaniem posiedzeń (.doc)

Rejestr uchwał wszystkie uchwały (.doc)

 1. Uchwała nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (zip)
 2. Uchwała nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (zip)
 3. Uchwała nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw ZIT w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (zip)
 4. Uchwała nr 4/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw badań i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (zip)
 5. Uchwała nr 5/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw koordynacji interwencji w sektorze zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (zip)
 6. Uchwała nr 6/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw RLKS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (zip)
 7. Uchwała nr 7/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw zrównoważonego rozwoju w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (zip)
 8. Uchwała nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Inteligentne systemy transportowe pobierz (zip)
 9. Uchwała nr 9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie zasobów ochrony kultury w ramach ZIT, schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków pobierz (zip)
 10. Uchwała nr 10/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 11. Uchwała nr 11/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 12. Uchwała nr 12/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna pobierz (zip)
 13. Uchwała nr 13/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
 14. Uchwała nr 14/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pobierz (zip)
 15. Uchwała nr 15/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat 1: Prowadzenie prac badawczo- rozwojowych wraz ze stworzeniem/ rozwojem zaplecza badawczo- rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych, Schemat 2: Prowadzenie prac badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach odpryskowych pobierz (zip)
 16. Uchwała nr 16/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna szpitali powiatowych pobierz (zip)
 17. Uchwała nr 17/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
 18. Uchwała nr 18/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI pobierz (zip)
 19. Uchwała nr 19/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej pobierz (zip)
 20. Uchwała nr 20/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: Modernizacja i rewitalizacja regionalnej sieci kolejowej pobierz (zip)
 21. Uchwała nr 21/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 22. Uchwała nr 22/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 23. Uchwała nr 23/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia interpretacji kryterium wyboru projektów Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w którym przewidziano skrócony okres kwalifikowalności wydatków pobierz (zip)
 24. Uchwała nr 24/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 25. Uchwała nr 25/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 26. Uchwała nr 26/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT pobierz (zip)
 27. Uchwała nr 27/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy pobierz (zip)
 28. Uchwała nr 28/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo. pobierz (zip)
 29. Uchwała nr 29/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja. pobierz (zip)
 30. Uchwała nr 30/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych pobierz (zip)
 31. Uchwała nr 31/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie pobierz (zip)
 32. Uchwała nr 32/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
 33. Uchwała nr 33/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych- projekty grantowe pobierz (zip)
 34. Uchwała nr 34/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa pobierz (zip)
 35. Uchwała nr 35/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczy pobierz (zip)
 36. Uchwała nr 36/2018 z dnia 22 marca  2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 37. Uchwała nr 37/2018 z dnia 22 marca  2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany wszystkim beneficjentom poza JST pobierz (zip)
 38. Uchwała nr 38/2018 z dnia 22 marca  2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych pobierz (zip)
 39. Uchwała nr 39/2018 z dnia 22 marca  2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie Strategii niskoemisyjnych, schemat: Projekty z zakresu budowy i przebudowy ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
 40. Uchwała nr 40/2018 z dnia 22 marca  2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Inwestycje w zakresie infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) pobierz (zip)
 41. Uchwała nr 41/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego pobierz (zip)
 42. Uchwała nr 42/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2018 pobierz (zip)
 43. Uchwała nr 43/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI pobierz (zip)
 44. Uchwała nr 44/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 infrastruktura kolejowa, schemat: Inwestycje punktowe do obsługi transportu pasażerskiego pobierz (zip)
 45. Uchwała nr 45/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,  Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) pobierz (zip)
 46. Uchwała nr 46/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych pobierz (zip)
 47. Uchwała nr 47/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt ratowniczy pobierz (zip)
 48. Uchwała nr 48/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (zip)
 49. Uchwała nr 49/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.   wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT,  schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 50. Uchwała nr 50/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów  wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe pobierz (zip)
 51. Uchwała nr 51/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów  wyboru projektów dla  Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach pobierz (zip)
 52. Uchwała nr 52/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów  wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
 53. Uchwała nr 53/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat:  inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne) pobierz (zip)
 54. Uchwała nr 54/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych pobierz (zip)
 55. Uchwała nr 55/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów  wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo w zakresie: Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, schemat: Koordynacja ekonomii społecznej, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, schemat: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim pobierz (zip)
 56. Uchwała Nr 56/2018 z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (zip)
 57. Uchwała Nr 57/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Infrastruktura szpitalna (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (zip)
 58. Uchwała Nr 58/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 za rok 2017 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (zip)
 59. Uchwała Nr 59/2018 z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Inwestycje w zakresie infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) (podjęta w trybie obiegowym) pobierz (zip)
 60. Uchwała Nr 60/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie  Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz
 61. Uchwała Nr 61/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla  Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Projekt pozakonkursowy pobierz
 62. Uchwała Nr 62/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla   Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat:  Mikroinstalacje pobierz
 63. Uchwała Nr 63/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: Sieci elektroenergetyczne pobierz
 64. Uchwała Nr 64/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla   Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej) pobierz
 65. Uchwała Nr 65/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie pobierz
 66. Uchwała Nr 66/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla  Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dofinansowanie powyżej 200 tys. euro pobierz
 67. Uchwała Nr 67/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych pobierz
 68. Uchwała Nr 68/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla   Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej pobierz
 69. Uchwała Nr 69/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla  Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz
 70. Uchwała Nr 70/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz
 71. Uchwała Nr 71/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów  wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8. Aktywni na rynku pracy w zakresie: Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, schemat: vouchery na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 pobierz
 72. Uchwała Nr 72/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów  wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo w zakresie: Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, schemat: Projekty w zakresie wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi oraz Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, schemat: Rozwój podmiotów ekonomii społecznej pobierz
 73. Uchwała Nr 73/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla   Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem pobierz
 74. Uchwała Nr 74/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych– pomoc zwrotna, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna pobierz
 75. Uchwała nr 75/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz dokument dostępny (.zip)
 76. Uchwała nr 76/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie Strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej pobierz dokument dostępny (.zip)
 77. Uchwała nr 77/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych pobierz dokument dostępny (.zip)
 78. Uchwała KM nr 78/2018  z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych pobierz dokument dostępny (.zip)
 79. Uchwała KM nr 79/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury  oraz infrastruktury uzdrowiskowej pobierz dokument dostępny (.zip)
 80. Uchwała KM nr 80/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat:  Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pobierz dokument dostępny (.zip)
 81. Uchwała KM nr 81/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat:  Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – projekt grantowy pobierz dokument dostępny (.zip)
 82. Uchwała KM nr 82/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej pobierz dokument dostępny (.zip)
 83. Uchwała KM nr 83/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów  wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8. Aktywni na rynku pracy w zakresie: Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy i Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej pobierz dokument dostępny (.zip)
 84. Uchwała KM nr 84/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pobierz dokument dostępny (.zip)
 85. Uchwała KM nr 85/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia w ramach kosztów bieżących i animacji w projektach Lokalnych Grup Działania z Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz dokument dostępny (.zip)
 86. Uchwała nr 86/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów intensywnej terapii – szpitale powiatowe pobierz dokument dostępny (.zip)
 87. Uchwała nr 87/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna, schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna pobierz dokument dostępny (.zip)
 88. Uchwała nr 88/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.3  Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, schemat:  wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego pobierz dokument dostępny (.zip)
 89. Uchwała nr 89/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: Modernizacja i rewitalizacja regionalnej sieci kolejowej pobierz dokument dostępny (.zip)
 90. Uchwała KM nr 90/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania  3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: system parkingów „parkuj i jedź” pobierz dokument dostępny (.zip)
 91. Uchwała nr 91/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje zmierzające do zmniejszenia ryzyka epidemiologicznego – szpitale wojewódzkie pobierz dokument dostępny (.zip)
 92. Uchwała nr 92/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska  i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat:  Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz dokument dostępny (.zip)
 93. Uchwała nr 93/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy, w zakresie kryteriów ogólnych oraz kryteriów w ramach Poddziałania 8.4.2 pobierz dokument dostępny (.zip)
 94. Uchwała nr 94/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo,  w zakresie kryteriów ogólnych oraz kryteriów w ramach Poddziałania 9.2.1, Poddziałania 9.1.1 oraz Poddziałania 9.1.2 pobierz dokument dostępny (.zip)
 95. Uchwała nr 95/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja, w zakresie kryteriów ogólnych oraz kryteriów w ramach Poddziałania 10.1.1, Poddziałania 10.1.2, Poddziałania 10.1.3, Poddziałania 10.2.1,  Poddziałania 10.2.2 oraz Poddziałania 10.2. pobierz dokument dostępny (.zip)

Rok 2017

Rejestr uchwał (.doc)

Rejestr uchwał z rozpisaniem posiedzeń (.doc)

Rejestr uchwał wszystkie uchwały

 1. Uchwała nr 1/2017 z dnia 7 lutego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia ogólnych kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego skan
 2. Uchwała Nr 2/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  kryteriów dla działań/poddziałań w ramach których realizowane będą  instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020: Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe, Poddziałenie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty finansowe, Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe, Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP skan.pdf
 3. Uchwała Nr 3/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, schemat:  Projekty mające na celu promocję gospodarczą regionu, w tym promocję terenów inwestycyjnych skan.pdf
 4. Uchwała Nr 4/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia sieci przedsiębiorstw, w szczególności klastrów skan (pdf)
 5. Uchwała Nr 5/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017 skan (pdf)
 6. Uchwała Nr 6/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego skan (pdf)
 7. Uchwała Nr 7/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, schemat 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, schemat: Rozwój e-usług publicznych w zakresie administracji skan (pdf)
 8. Uchwała Nr 8/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa Regionalnego, schemat: Digitalizacja zasobów regionalnych skan (pdf)
 9. Uchwała Nr 9/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 (w zakresie Poddziałania 8.2.1, Poddziałania 8.4.1, Poddziałania 8.5.2, Poddziałania 8.6.1) skan (pdf)
 10. Uchwała Nr 10/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla   Poddziałania:  6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje  w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 skan (pdf)
 11. Uchwała Nr 11/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) skan (pdf)
 12. Uchwała Nr 12/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 (w zakresie: Poddziałania 9.1.1, Poddziałania 9.1.2, Poddziałania 9.2.1, Poddziałania 9.3.2) skan (pdf)
 13. Uchwała Nr 13/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 (w zakresie: Poddziałania 10.1.1, Poddziałania 10.1.2, Poddziałania 10.1.3, Poddziałania 10.2.1, Poddziałania 10.2.2, Poddziałania 10.2.3) skan (pdf)
 14. Uchwała Nr 14/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność skan (pdf)
 15. Uchwała Nr 15/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – poza polityką terytorialną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 skan (pdf)
 16. Uchwała Nr 16/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Schemat:  stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia  w prowadzeniu prac B+R. skan
 17. Uchwała Nr 17/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. skan
 18. Uchwała Nr 18/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw. skan
 19. Uchwała Nr 19/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 infrastruktura drogowa  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich. skan
 20. Uchwała Nr 20/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). skan
 21. Uchwała Nr 21/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 w zakresie: Poddziałania 8.2.1, Poddziałania 8.4.1, Poddziałania 8.5.2, Poddziałania 8.6.1. skan
 22. Uchwała Nr 22/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9. skan
 23. Uchwała Nr 23/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10. skan
 24. Uchwała Nr 24/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie zdrowia. skan
 25. Uchwała Nr 25/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego schemat: projekt pozakonkursowy. skan
 26. Uchwała Nr 26/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej. skan
 27. Uchwała Nr 27/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną schemat: projekt pozakonkursowy. skan
 28. Uchwała Nr 28/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT w ramach Działania 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). skan
 29. Uchwała Nr 29/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Wsparcie inwestycyjne na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). skan
 30. Uchwała Nr 30/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). skan
 31. Uchwała Nr 31/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). skan
 32. Uchwała Nr 32/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). skan
 33. Uchwała Nr 33/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, schemat: Wszystkie typy projektów w ramach ZIT. skan
 34. Uchwała Nr 34/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. skan
 35. Uchwała Nr 35/2017 z dnia 10 maja  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej  do spraw badań i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 skan
 36. Uchwała Nr 36/2017 z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja skan
 37. Uchwała Nr 37/2017 z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) skan
 38. Uchwała Nr 38/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) skan
 39. Uchwała Nr 39/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych schemat: Inwestycje związane z budową lub przebudową instalacji OZE służących do produkcji energii cieplnej skan
 40. Uchwała Nr 40/2017 z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 skan
 41. Uchwała Nr 41/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych skan
 42. Uchwała Nr 42/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, schemat: tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej skan
 43. Uchwała Nr 43/2017 z dnia 19 maja  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,  Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) skan
 44. Uchwała Nr 44/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka skan
 45. Uchwała Nr 45/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej skan
 46. Uchwała Nr 46/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej skan
 47. Uchwała Nr 47/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) skan
 48. Uchwała Nr 48/2017 z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 skan
 49. Uchwała Nr 49/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej skan
 50. Uchwała Nr 50/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania   6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat:  Inwestycje  w zakresie opieki szpitalnej oraz rehabilitacji leczniczej – szpitale wojewódzkie skan
 51. Uchwała Nr 51/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat:  Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS  na obszarach wiejskich skan
 52. Uchwała Nr 52/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, schemat:  Program profilaktyki 3 stopnia dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) skan
 53. Uchwała Nr 53/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, schemat:  Program profilaktyczny ukierunkowany na poprawę wykrywalności raka gruczołu krokowego skan
 54. Uchwała Nr 54/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych. schemat: Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci skan
 55. Uchwała Nr 55/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach skan
 56. Uchwała Nr 56/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, schemat: Wsparcie IOB w celu świadczenia specjalistycznych usług skan
 57. Uchwała Nr 57/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat:  Modernizacja energetyczna szpitali powiatowych skan
 58. Uchwała Nr 58/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat:  Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie skan
 59. Uchwała Nr 59/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Schemat: Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego – konkurs dedykowany polityce terytorialnej skan
 60. Uchwała Nr 60/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Schemat: Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego – konkurs poza polityką terytorialną (projekty powiązane z EFRR) skan
 61. Uchwała Nr 61/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Schemat: Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych skan
 62. Uchwała Nr 62/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów EFS  dla Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Schemat: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych skan
 63. Uchwała Nr 63/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania 10.1.1  Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, schemat: Wsparcie na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST skan
 64. Uchwała Nr 64/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.1.1  Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, schemat: Wsparcie na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST  (projekty powiązane z EFRR) skan
 65. Uchwała Nr 65/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat:  budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa skan
 66. Uchwała Nr 66/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 za rok 2016 skan
 67. Uchwała Nr 67/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu weryfikacji kryterium wyboru projektu Gotowość techniczna projektu do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 skan
 68. Uchwała Nr 68/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia  oraz promocji gospodarczej regionu skan
 69. Uchwała Nr 69/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Sieci elektroenergetyczne skan
 70. Uchwała Nr 70/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem skan
 71. Uchwała Nr 71/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych skan
 72. Uchwała Nr 72/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 (schemat: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – w ramach szkolnictwa specjalnego) skan
 73. Uchwała Nr 73/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: system parkingów „parkuj i jedź” skan
 74. Uchwała Nr 74/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (schemat: Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach polityki terytorialnej) skan
 75. Uchwała Nr 75/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne (schemat: Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego – konkurs dedykowany polityce terytorialnej – projekty powiązane z EFRR) skan
 76. Uchwała Nr 76/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne (schemat: Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego – konkurs poza polityką terytorialną) skan
 77. Uchwała Nr 77/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność skan
 78. Uchwała Nr 78/2017 z dnia 11 września 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy uchwała zip
 79. Uchwała Nr 79/2017 z dnia 11 września 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo zip
 80. Uchwała Nr 80/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja. zip
 81. Uchwała Nr 81/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach zip
 82. Uchwała Nr 82/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) zip
 83. Uchwała Nr 83/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) zip
 84. Uchwała Nr 84/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw zip
 85. Uchwała Nr 85/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym,  schemat: modernizacja energetyczna szpitali powiatowych zip
 86. Uchwała Nr 86/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat:  budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej zip
 87. Uchwała Nr 87/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zip
 88. Uchwała Nr 88/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI zip
 89. Uchwała Nr 89/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: Infrastruktura punktowa do obsługi transportu pasażerskiego zip
 90. Uchwała Nr 90/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej zip
 91. Uchwała Nr 91/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia  oraz promocji gospodarczej regionu zip
 92. Uchwała Nr 92/2017 z dnia 12 września  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie zdrowia. zip
 93. Uchwała Nr 93/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa Regionalnego, schemat:  digitalizacja zasobów regionalnych. zip
 94. Uchwała Nr 94/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia sposobu weryfikacji kryterium wyboru projektu Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. zip
 95. Uchwała Nr 95/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: sieci elektroenergetyczne zip / skan
 96. Uchwała Nr 96/2017 z dnia 6 października 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat:  budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa (podjęta w trybie obiegowym) skan
 97. Uchwała Nr 97/2017 z dnia 16 października  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania  3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: system parkingów „parkuj i jedź” (podjęta w trybie obiegowym) skan
 98. Uchwała Nr 98/2017 z dnia 20 października 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja. (podjęta w trybie obiegowym) skan
 99. Uchwała Nr 99/2017 z dnia 20 października 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (podjęta w trybie obiegowym) skan
 100. Uchwała Nr 100/2017 z dnia 20 października 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (podjęta w trybie obiegowym) skan
 101. Uchwała Nr 101/2017 z dnia 28 listopada  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz pdf
 102. Uchwała Nr 102/2017 z dnia 28 listopada  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz pdf
 103. Uchwała Nr 103/2017 z dnia 29 listopada  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym,  schemat: modernizacja energetyczna szpitali powiatowych pobierz pdf
 104. Uchwała Nr 104/2017 z dnia 29 listopada  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej pobierz pdf
 105. Uchwała Nr 105/2017 z dnia 29 listopada  2017 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI pobierz pdf
 106. Uchwała Nr 106/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej pobierz pdf
 107. Uchwała Nr 107/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: Modernizacja i rewitalizacja regionalnej sieci kolejowej pobierz pdf
 108. Uchwała Nr 108/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej pobierz pdf
 109. Uchwała Nr 109/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz pdf
 110. Uchwała Nr 110/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT w ramach Działania  3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz pdf
 111. Uchwała Nr 111/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat 1: Prowadzenie prac badawczo- rozwojowych wraz ze stworzeniem/ rozwojem  zaplecza badawczo- rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych, Schemat 2: Prowadzenie prac badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach odpryskowych pobierz pdf
 112. Uchwała Nr 112/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat:  budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej pobierz pdf
 113. Uchwała Nr 113/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz zip

Rok 2016

Rejestr uchwał (.doc)

Rejestr uchwał z rozpisaniem posiedzeń (.doc)

Zestawienie uchwał (.xls)

Rejestr stanowisk(.doc)


Uchwały:

 • Uchwała Nr 129/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 128/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich
  pobierz: dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 127/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 126/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 125/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 124/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania: 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 123/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Digitalizacja zasobów regionalnych.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 122/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich w ramach Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: projekty grantowe.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 121/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 120/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 119/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 118/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Program profilaktyczny dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 117/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, schemat: Działania na rzecz aktywnego włączenia społecznego i powrót na rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 116/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 115/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT , Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 114/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw ZIT w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym).
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 113/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw zrównoważonego rozwoju w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym).
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 112/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw koordynacji interwencji w sektorze zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym).
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 111/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw RLKS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym).
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 110/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym).
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 109/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym).
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 108/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw badań i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym).
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 107/2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 106/2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 105/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Imprezy kulturalne.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 104/2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 103/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, schemat: Wały przeciwpowodziowe.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 102/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 101/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarcząj.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 100/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (mikroinstalacje) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 99/2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 98/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Infrastruktura w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 97/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Infrastruktura w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Wsparcie na rzecz rozwoju usług społecznych poprzez realizację projektów zwiększających dostępność do tych usług na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 95/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację projektów w zakresie włączenia i integracji społecznej na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 94/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 93/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 92/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Wsparcie na rzecz rozwoju usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez realizację projektów zwiększających dostępność do tych usług w szczególności świadczonych w środowisku lokalnym.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 91/2016 z dnia 2 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 90/2016 z dnia 1 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Schemat: Zapewnienie dostępu do usług rozwojowych przez sektor MŚP w zakresie usług szkoleniowych i doradczych.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 89/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 88/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 87/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Ochrona siedlisk i gatunków – projekt grantowy.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 86/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 85/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Infrastruktura służąca do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej z OZE.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 84/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Sieci elektroenergetyczne dedykowane przyłączaniu nowych jednostek wytwórczych z OZE do KSE.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 83/2016 z dnia 1 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 82/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 81/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT w ramach Działania  3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 80/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie biegowym).
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 79/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii Grupy roboczej ds. RLKS w kwestii załącznika do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 78/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 77/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych).
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce


 • Uchwała Nr 75/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 74/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Schemat: Infrastruktura małej retencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020..
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 73/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w ramach Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Schemat: Wsparcie dla podmiotów obsługujących inwestorów i eksporterów poprzez przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej. pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 72/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Schemat: Projekty dotyczące zwiększenia dostępności lub dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w celu rozwoju świadczonych usług. pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 71/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT w ramach Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 70/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w ramach Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Schemat: Podnoszenie kompetencji językowych i matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, konkurs dedykowany JST.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 69/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 68/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów Kultury w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce


 • Uchwała Nr 66/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniająca w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020..
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 65/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniająca w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – poza polityką terytorialną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020..
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 63/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniająca w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 62/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej, Schemat: Program profilaktyczny dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 61/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce


 • Uchwała Nr 59/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw koordynacji interwencji w sektorze zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 58/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 57/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 56/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – poza polityką terytorialną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 55/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 54/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego schemat: digitalizacja zasobów regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 53/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie administracji.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 52/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie realizowane przez warsztaty terapii zajęciowej (wtz) i zakłady aktywizacji zawodowej (zaz).
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 51/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie realizowane przez centra integracji społecznej (cis) i kluby integracji społecznej (kis).
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce


 • Uchwała Nr 49/2016z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację programów na rzecz zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 48/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu Schemat : wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 47/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw zrównoważonego rozwoju w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 46/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw koordynacji interwencji w sektorze zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 45/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw RLKS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 44/2016z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 43/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw badań i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 42/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw ZIT w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 41/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.doc) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 40/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) . otwiera się w nowej zakładce / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 39/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 38/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 37/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 36/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów preselekcyjnych wyboru projektów zintegrowanych dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT oraz dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. .
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 35/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) .
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 34/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 33/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej ds. ZIT w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 32/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 31/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych .
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 30/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 29/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 28/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwala Nr 27/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 za rok 2015.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 25/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa schemat: drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 24/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa schemat: drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 23/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa schemat: drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz : dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 22/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – polityka terytorialna.
  pobierz : dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 21/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 20/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 19/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 18/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 17/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 16/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie interpretacji stosowanych trybów wyboru projektów w ramach RLKS dla projektów grantowych i własnych LGD w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność oraz projektów z zakresu kosztów bieżących i animacji, grantowych i własnych LGD w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
  pobierz: dokument dostępny (.doc) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 15/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 14/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 12/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ogólnych kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 11/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, poza polityką terytorialną.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 10/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat projekty grantowe.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 9/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym).
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 8/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 7/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 6/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 5/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 4/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 3/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektu zintegrowanego (etap preselekcji) dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną oraz Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 2/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) .
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) .
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

Stanowiska:

Rok 2015

Rejestr uchwał (.doc)

Rejestr stanowisk(.doc)


Uchwały:

 • Uchwała Nr 37/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw zrównoważonego rozwoju w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) .
  pobierz: dokument dostępny (.doc) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 36/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym) .
  pobierz: dokument dostępny (.doc) . otwiera się w nowej zakładce


 • Uchwała Nr 34/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 33/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 32/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 31/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 30/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 29/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 28/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw schemat: projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 27/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 26/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej  do spraw badań i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 25/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów programu Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 24/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 23/2015 z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 22/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 21/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 20/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 19/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 18/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała Nr 17/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce


 • Uchwała nr 15/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała nr 14/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc  na wsparcie przygotowawcze w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała nr 13/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe w ramach Działania 10.2. Edukacja ogólna i zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

 • Uchwała nr 12/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce


 • Uchwała nr 2/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: dokument dostępny (.zip) . otwiera się w nowej zakładce

Stanowiska: