Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Grupa robocza ds. ZIT

ROK 2020

W  związku z wystąpieniem w 2020 r. pandemii wywołanej  wirusem SARS CoV-2, kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się w trybie obiegowym. Dlatego też, członkom Grupy roboczej  do spraw ZIT przesłano do zaopiniowania projekty kryteriów będących przedmiotem XL posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 również w takiej formie.

Protokół

W dniach 8-21 września 2020 r., w trybie obiegowym członkowie Grupy roboczej ds. ZIT przeanalizowali zapisy kryteriów wyboru projektów dla:

–  Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz zip Poddziałania 3.5.1

– Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: modernizacja oświetlenia publicznego pobierz zip Poddziałania 3.5.2 – oświetlenie

– Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz zip Poddziałania 3.5.2 – ścieżki

– Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych  w ramach ZIT, schemat: System parkingów „parkuj i jedź” pobierz zip Poddziałania 3.5.1 – parkuj i jedź

ROK 2019

Obiegowym zaopiniowanie kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

XXII posiedzenie [09.09.2019]:

XXI posiedzenie [06.06.2019]:

Obiegowe zaopiniowanie kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

– Stanowisko

– protokół

XX posiedzenie [15.02.2019]:

Obiegowe zatwierdzenie kryteriów [21.01.2019]:

  • Stanowisko nr 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przedstawienia Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P na lata 2014-2020 opinii do kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz: (zip) Stanowisko nr 1 – XX posiedzenie
  • Protokół – XX posiedzenie

Rok 2018

XIX posiedzenie [15.11.2018]:

XVIII posiedzenie [20.09.2018]:

XVII posiedzenie [07.06.2018]:

Obiegowe zatwierdzenie kryteriów [10.04.2018]:

XVI posiedzenie [14.03.2018]:

XV posiedzenie [14.02.2018]:

XIV posiedzenie [15.01.2018]:

Rok 2017

Rejestr stanowisk grupy

XIII posiedzenie [16.11.2017]:

XII posiedzenie [31.08.2017]:

XI posiedzenie [21.07.2017]:

X posiedzenie [09.06.2017]:

IX posiedzenie [10.05.2017]:

VIII posiedzenie [30.03.2017]:

VII posiedzenie [10.02.2017]:

Rok 2016

Rejestr stanowisk (.doc) . Otwiera się w nowej zakładce

VI posiedzenie [23.11.2016]:

V posiedzenie [13.10.2016]:

IV posiedzenie [1.09.2016]:

III posiedzenie [23.08.2016]:


II posiedzenie [11.07.2016]:

I posiedzenie [13.05.2016]:

Uchwały dotyczące składu grupy: