Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Interpretacje

Poniżej znajdują się wyjaśnienia i interpretacje przepisów prawa związane z realizacją Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Interpretacja MGMiŻŚ_22_03_2018_postępowanie przy ocenie naborów w RLGD (.pdf 871KB)

Interpretacja MGMiŻŚ listopad 2017 – Pomoc de minimis (.pdf, 1,1 MB)

Interpretacja MGMiŻŚ z dnia 12.09.2017 – biznes plan (.pdf 48KB)

Interpretacja MGMiŻŚ z dnia 30.06.2017 – podstawowa działalność rybacka (.pdf, 682 KB)

Interpretacja MGMiŻŚ z dnia 30.06.2017 – stosowanie wytycznej nr 3/1/2017 MRiRW (.pdf, 393 KB)

Interpretacja MGMiŻŚ z dnia 21.06.2017 – deklaracje i raporty do ZUS (.pdf, 1,43 MB)

Interpretacja MGMiŻŚ z dnia 19.06.2017 – art. 28 Ustawy a kontrola prowadzona przez IP (.pdf, 194 KB)

Interpretacja MGMiŻŚ z dnia 23.05.2017 – dot. zapisów rozporządzenia wykonawczego (.pdf 5,14 MB)

Interpretacja MGMiŻŚ z dnia 28.04.2017 r. definicje interesu zbiorowego, zbiorowego beneficjenta oraz projektu innowacyjnego (.pdf, 890 KB)

Interpretacja MGMiŻŚ z dnia 26.04.2017 r. biznes plan (.pdf, 122 KB)

Interpretacja MGMiŻŚ z dnia 07.04.2017 r.- koszty bieżące LGR i aktywizacja (.pdf, 1018 KB)

Interpretacja MGMiŻŚ z dnia 23.11.2016 r. – interpretacja dot. zapisów rozporządzenia wykonawczego (.pdf, 2,89 MB)

Interpretacja MGMiŻŚ – dla RLGD Opolszczyzna dot. zapisów rozporządzenia wykonawczego (.pdf, 4,76 MB)